Sách tiếng Việt
428 Q 531 Nh
Giao tiếp tiếng Anh :
DDC 428
Tác giả CN Quỳnh Như
Nhan đề Giao tiếp tiếng Anh : Chuyên ngành khách sạn / Quỳnh Như, Huyền Trần, Hồng Nhung (Nhóm The Windy)
Nhan đề khác Be My Guest
Thông tin xuất bản Hà Nội : Từ Điển Bách Khoa, 2009
Mô tả vật lý 231 tr. : Hình ảnh ; 21 cm
Tùng thư(bỏ) The Windy - Tủ sách giúp học tốt tiếng Anh
Phụ chú Ngoài bìa ghi: Tiếng Anh giao tiếp chuyên ngành khách sạn
Thuật ngữ chủ đề Anh ngữ -Giao tiếp
Thuật ngữ chủ đề Anh ngữ -Thương mại
Môn học Tiếng Anh
Tác giả(bs) CN Hồng Nhung
Tác giả(bs) CN Huyền Trần
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000023769-71
Địa chỉ Kho mượn(7): 3000032213-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00127199
00211
004E17DE6B1-66A3-41AF-9166-1E624DA99D1D
005201503200959
008081223s2009 vm| vie
0091 0
039|a20150320100014|bhientrang|c20130724083651|dvanpth|y20130624093405|zvanpth
082 |a428|bQ 531 Nh
100 |aQuỳnh Như
245 |aGiao tiếp tiếng Anh : |bChuyên ngành khách sạn / |cQuỳnh Như, Huyền Trần, Hồng Nhung (Nhóm The Windy)
246|aBe My Guest
260 |aHà Nội : |bTừ Điển Bách Khoa, |c2009
300 |a231 tr. : |bHình ảnh ; |c21 cm
440 |aThe Windy - Tủ sách giúp học tốt tiếng Anh
500 |aNgoài bìa ghi: Tiếng Anh giao tiếp chuyên ngành khách sạn
546 |aSong ngữ Anh - Việt
650 |aAnh ngữ |xGiao tiếp
650 |aAnh ngữ |xThương mại
690 |aTiếng Anh
700 |aHồng Nhung
700 |aHuyền Trần
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000023769-71
852|bKho mượn|j(7): 3000032213-9
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata3/sachdientu/tiengviet/400_ngonngu/420_tienganh_tienganhco/giaotieptienganh_chuyennganhkhachsan_quynhnhu/00biathumbimage.jpg
890|a10|b29|c2|d34
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000032219 Kho mượn 428 Q 531 Nh Sách Tiếng Việt 10 + 1 CD-ROM
2 3000032218 Kho mượn 428 Q 531 Nh Sách Tiếng Việt 9 + 1 CD-ROM
3 3000032217 Kho mượn 428 Q 531 Nh Sách Tiếng Việt 8 + 1 CD-ROM
4 3000032216 Kho mượn 428 Q 531 Nh Sách Tiếng Việt 7 + 1 CD-ROM
5 3000032215 Kho mượn 428 Q 531 Nh Sách Tiếng Việt 6 + 1 CD-ROM
6 3000032214 Kho mượn 428 Q 531 Nh Sách Tiếng Việt 5 + 1 CD-ROM
7 3000032213 Kho mượn 428 Q 531 Nh Sách Tiếng Việt 4 + 1 CD-ROM
8 1000023771 Kho đọc Sinh viên 428 Q 531 Nh Sách Tiếng Việt 3 + 1 CD-ROM
9 1000023770 Kho đọc Sinh viên 428 Q 531 Nh Sách Tiếng Việt 2 + 1 CD-ROM
10 1000023769 Kho đọc Sinh viên 428 Q 531 Nh Sách Tiếng Việt 1 + 1 CD-ROM
  1 of 1 
Nhận xét