GT,Bài giảng ĐHNT
658.84
Phát triển sản phẩm /
DDC 658.84
Tác giả CN Trần Thị Huyền
Nhan đề Phát triển sản phẩm / Trần Thị Huyền
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2013, 2014, 2016
Mô tả vật lý 131 tr.
Mô tả vật lý 151 tr. (Bản cập nhật 2014)
Mô tả vật lý 163 tr. (Bản cập nhật 2016)
Thuật ngữ chủ đề Tiếp thị
Môn học Phát triển sản phẩm thực phẩm
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126879
00214
0045E8BEE88-BB4A-43EF-97F3-AACC7D1D375F
005201702170955
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20170217095559|bnguyenloi|c20170217095547|dnguyenloi|y20130611082406|zluuyen
082 |a658.84
100 |aTrần Thị Huyền
245 |aPhát triển sản phẩm / |cTrần Thị Huyền
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2013, 2014, 2016
300 |a131 tr.
300|a151 tr. (Bản cập nhật 2014)
300|a163 tr. (Bản cập nhật 2016)
650 |aTiếp thị
690 |aPhát triển sản phẩm thực phẩm
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata2/giaotrinh_baigiangtruong/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/bai giang phat trien san pham_tran thi huyen/00.bai giang phat trien san pham_tran thi huyen _001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c3|d95

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét