GT,Bài giảng ĐHNT
355
Bài giảng Giáo dục quốc phòng - an ninh, Học phần 2 Công tác quốc phòng an ninh /
DDC 355
Tác giả CN Trần Ngọc Tú
Nhan đề Bài giảng Giáo dục quốc phòng - an ninh, Học phần 2 Công tác quốc phòng an ninh / Trần Ngọc Tú
Thông tin xuất bản Nha Trang : Trường Đại học Nha Trang;, 2011
Mô tả vật lý 109 tr.
Tùng thư(bỏ) Giáo trình bài giảng trường Đại học Nha Trang
Phụ chú Bài giảng
Thuật ngữ chủ đề Quốc phòng - an ninh
Môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh
Địa chỉ Thư Viện Đại Học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012666
00214
00468C0CC02-5B13-4A32-B338-11DDF26DF695
005201110040856
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|a04-Oct-2011 01:56:45|bretbatler|c16-Aug-2011 02:56:51|dadmin|y05-May-2011 09:50:59|ztrangthuvien
082 |a355
100 |aTrần Ngọc Tú
245 |aBài giảng Giáo dục quốc phòng - an ninh, Học phần 2 Công tác quốc phòng an ninh / |cTrần Ngọc Tú
260 |aNha Trang : |bTrường Đại học Nha Trang;, |c2011
300 |a109 tr.
440 |aGiáo trình bài giảng trường Đại học Nha Trang
500 |aBài giảng
650 |aQuốc phòng - an ninh
690 |aGiáo dục quốc phòng - an ninh
852 |aThư Viện Đại Học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/300_khoahocxahoi/350_hanhchinhcong_khoahocquansu/hoc phan2 gdqp_ tran ngoc tu_01smallthumb.jpg
890|a0|b0|c1|d31

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét