GT,Bài giảng ĐHNT
335.5
Bài giảng tư tưởng Hồ Chí Minh /
DDC 335.5
Tác giả CN Trần Trọng Đạo
Nhan đề Bài giảng tư tưởng Hồ Chí Minh / Trần Trọng Đạo
Thông tin xuất bản Nha Trang : Trường Đại học Nha Trang:
Mô tả vật lý 203 tr.
Tùng thư(bỏ) Giáo trình, bài giảng Trường Đại học Nha Trang
Phụ chú Bài giảng
Thuật ngữ chủ đề Hồ Chí Minh - Tư tưởng
Môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh
Địa chỉ Thư Viện Đại Học Nha Trang
000 00000ncm#a2200000ui#4500
0012627
00214
004ED3581DF-427D-4600-984A-3A9DE9EB06D5
005201110050759
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|a05-Oct-2011 00:59:15|bretbatler|c16-Aug-2011 02:28:50|dadmin|y201104290944|ztrangthuvien
082 |a335.5
100 |aTrần Trọng Đạo
245 |aBài giảng tư tưởng Hồ Chí Minh / |cTrần Trọng Đạo
260 |aNha Trang : |bTrường Đại học Nha Trang:
300 |a203 tr.
440 |aGiáo trình, bài giảng Trường Đại học Nha Trang
500 |aBài giảng
650 |aHồ Chí Minh - Tư tưởng
690 |aTư tưởng Hồ Chí Minh
852 |aThư Viện Đại Học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/bai giang tu tuong ho chi minh_ tran trong daosmallthumb.jpg
890|a0|b0|c1|d267

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét