GT,Bài giảng ĐHNT
335.5
Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh /
DDC 335.5
Tác giả CN Nguyễn Văn Hạnh
Nhan đề Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh / Nguyễn Văn Hạnh
Thông tin xuất bản Nha Trang : Trường Đại học Nha Trang, 2011
Mô tả vật lý 62 tr.
Mô tả vật lý 151 tr ( Bản cập nhật)
Tùng thư(bỏ) Giáo trình, bài giảng Trường Đại học Nha Trang
Phụ chú Bản cập nhật
Thuật ngữ chủ đề Hồ Chí Minh - Tư tưởng
Môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh
Địa chỉ Thư Viện Đại Học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012608
00214
00411325698-F2DC-4632-889E-1C1C9425AD4C
005201206141000
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|a14-Jun-2012 02:58:53|bngavt|c04-Oct-2011 02:35:24|dretbatler|y16-Aug-2011 02:20:39|zadmin
082 |a335.5
100 |aNguyễn Văn Hạnh
245 |aBài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh / |cNguyễn Văn Hạnh
260 |aNha Trang : |bTrường Đại học Nha Trang, |c2011
300 |a62 tr.
300|a151 tr ( Bản cập nhật)
440 |aGiáo trình, bài giảng Trường Đại học Nha Trang
500|aBản cập nhật
650 |aHồ Chí Minh - Tư tưởng
690 |aTư tưởng Hồ Chí Minh
852 |aThư Viện Đại Học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/bg tu tuong hcm_nguyen van hanhsmallthumb.jpg
890|a0|b0|c2|d282

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét