GT,Bài giảng ĐHNT
335..5
Tư tưởng Hồ Chí Minh /
DDC 335..5
Tác giả CN Trần Thị Tân
Nhan đề Tư tưởng Hồ Chí Minh / Trần Thị Tân
Thông tin xuất bản Nha Trang : Trường Đại học Nha Trang, 144 tr.
Tùng thư(bỏ) Giáo trình, bài giảng Trường Đại học Nha Trang
Thuật ngữ chủ đề Hồ Chí Minh - Tư tưởng
Môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh
Địa chỉ Thư Viện Đại Học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012598
00214
00475B5D2D8-71A5-4CDC-8D55-CD01340E23A7
005201110050800
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|a05-Oct-2011 01:00:09|bretbatler|c16-Aug-2011 02:14:12|dadmin|y27-Apr-2011 14:20:06|zoanhntk
082 |a335..5
100 |aTrần Thị Tân
245 |aTư tưởng Hồ Chí Minh / |cTrần Thị Tân
260 |aNha Trang : |bTrường Đại học Nha Trang, |c144 tr.
440 |aGiáo trình, bài giảng Trường Đại học Nha Trang
650 |aHồ Chí Minh - Tư tưởng
690 |aTư tưởng Hồ Chí Minh
852 |aThư Viện Đại Học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/tu tuong hcm_tran thi tansmallthumb.jpg
890|a0|b0|c1|d164

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét