GT,Bài giảng ĐHNT
335.52
Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam /
DDC 335.52
Tác giả CN Trịnh Công Tráng
Nhan đề Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam / Trịnh Công Tráng
Thông tin xuất bản Trường Đại học Nha Trang
Mô tả vật lý 65 tr
Mô tả vật lý 67 tr ( Bản cập nhật)
Tùng thư(bỏ) Giáo trình bài giảng trường Đại học Nha Trang
Phụ chú Bản cập nhật
Thuật ngữ chủ đề Đảng Cộng sản Việt Nam, đường lối
Môn học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam
Địa chỉ Thư Viện Đại Học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012589
00214
004A3EE7E08-5CBE-461C-9831-78AC967005B3
005201306141606
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|a20130614160502|bvanpth|c14-Jun-2012 02:15:12|dngavt|y16-Aug-2011 02:06:19|zadmin
082 |a335.52
100 |aTrịnh Công Tráng
245 |aBài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam / |cTrịnh Công Tráng
260 |aTrường Đại học Nha Trang
300 |a65 tr
300|a67 tr ( Bản cập nhật)
440 |aGiáo trình bài giảng trường Đại học Nha Trang
500|aBản cập nhật
650 |aĐảng Cộng sản Việt Nam, đường lối
690 |aĐường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam
852 |aThư Viện Đại Học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/bg duong loi cach mang_trinh cong trang_01smallthumb.jpg
890|a0|b0|c2|d199

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét