Sách tiếng Việt
332.01 Ng 527 K
Giáo trình Lý thuyết tiền tệ /
DDC 332.01
Tác giả CN Nguyễn Minh Kiều
Nhan đề Giáo trình Lý thuyết tiền tệ / Nguyễn Minh Kiều
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thống kê, 2009
Mô tả vật lý 293 tr. ; 21 cm
Phụ chú Đầu trang tài liệu ghi: Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh và Chương trình giảng dạy kinh tế Fubright
Thuật ngữ chủ đề Tiền tệ
Môn học Tài chính tiền tệ
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000023667-9
Địa chỉ Kho mượn(2): 3000032026-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124798
00211
00474E2D91D-47BE-42F1-AE69-B5FF4D273A52
005201401161406
008081223s2009 vm| vie
0091 0
039|a20140116140420|bvanpth|c20130912160202|dluuyen|y20130311081335|znguyenloi
082 |a332.01|bNg 527 K
100 |aNguyễn Minh Kiều
245 |aGiáo trình Lý thuyết tiền tệ / |cNguyễn Minh Kiều
260 |aHà Nội : |bThống kê, |c2009
300 |a293 tr. ; |c21 cm
500 |aĐầu trang tài liệu ghi: Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh và Chương trình giảng dạy kinh tế Fubright
650 |aTiền tệ
690|aTài chính tiền tệ
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000023667-9
852|bKho mượn|j(2): 3000032026-7
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata2/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/giaotrinhlythuyettiente_nguyenminhkieu/00page_001thumbimage.jpg
890|a5|b11|c1|d4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000032027 Kho mượn 332.01 Ng 527 K Sách Tiếng Việt 5
2 3000032026 Kho mượn 332.01 Ng 527 K Sách Tiếng Việt 4
3 1000023669 Kho đọc Sinh viên 332.01 Ng 527 K Sách Tiếng Việt 3
4 1000023668 Kho đọc Sinh viên 332.01 Ng 527 K Sách Tiếng Việt 2
5 1000023667 Kho đọc Sinh viên 332.01 Ng 527 K Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét