GT,Bài giảng ĐHNT
664
Bài giảng Công nghệ Sản xuất Thực phẩm truyền thống /
DDC 664
Tác giả CN Nguyễn Thị Hằng
Nhan đề Bài giảng Công nghệ Sản xuất Thực phẩm truyền thống / Nguyễn Thị Hằng
Thông tin xuất bản Trường Đại học Nha Trang, 2011
Mô tả vật lý 102 tr
Tùng thư(bỏ) Giáo trình bài giảng trường Đại học Nha Trang
Môn học Công nghệ Chế biến Ngũ cốc, Tinh bột và Thực phẩm truyền thống
Địa chỉ Thư Viện Đại Học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012468
00214
0043665585B-FD02-40AF-838F-00D7A870FAD9
005201112021342
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|a02-Dec-2011 06:42:48|bretbatler|c16-Aug-2011 00:43:53|dadmin|y201104141609|zluuyen
082 |a664
100 |aNguyễn Thị Hằng
245 |aBài giảng Công nghệ Sản xuất Thực phẩm truyền thống / |cNguyễn Thị Hằng
260 |aTrường Đại học Nha Trang, 2011
300 |a102 tr
440 |aGiáo trình bài giảng trường Đại học Nha Trang
690 |aCông nghệ Chế biến Ngũ cốc, Tinh bột và Thực phẩm truyền thống
852 |aThư Viện Đại Học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/600_khoahocungdung_congnghe/660_kythuathoahoc/bia bg cn san xuat thuc pham truyen thong_ nguyen thi hangsmallthumb.jpg
890|a0|b0|c1|d179

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét