GT,Bài giảng ĐHNT
664.12
Bài giảng Công nghệ sản xuất đường mía /
DDC 664.12
Tác giả CN Thái Văn Đức
Nhan đề Bài giảng Công nghệ sản xuất đường mía / Thái Văn Đức
Thông tin xuất bản Trường Đại học Nha Trang, 2011
Mô tả vật lý 80 tr
Tùng thư(bỏ) Giáo trình bài giảng trường Đại học Nha Trang
Thuật ngữ chủ đề Đường (Thực phẩm) - Công nghệ sản xuất
Môn học Công nghệ sản xuất đường mía, bánh kẹo
Địa chỉ Thư Viện Đại Học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012465
00214
004BEF3CCF6-7845-43A2-B253-7C08F7252B01
005201612071636
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|a20161207163704|bnguyenloi|c20161207163618|dnguyenloi|y16-Aug-2011 00:43:22|zadmin
082 |a664.12
100 |aThái Văn Đức
245 |aBài giảng Công nghệ sản xuất đường mía / |cThái Văn Đức
260 |aTrường Đại học Nha Trang, 2011
300 |a80 tr
440 |aGiáo trình bài giảng trường Đại học Nha Trang
650 |aĐường (Thực phẩm) - Công nghệ sản xuất
690|aCông nghệ sản xuất đường mía, bánh kẹo
852 |aThư Viện Đại Học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/600_khoahocungdung_congnghe/660_kythuathoahoc/bia bg cong nghe duong mia_ thai van ducsmallthumb.jpg
890|a0|b0|c2|d292

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét