GT,Bài giảng ĐHNT
331.82
Bài giảng Kỹ thuật Bảo hộ lao động /
DDC 331.82
Tác giả CN Thái Văn Đức
Nhan đề Bài giảng Kỹ thuật Bảo hộ lao động / Thái Văn Đức
Thông tin xuất bản Trường Đại học Nha Trang, 2011,2015
Mô tả vật lý 65 tr
Mô tả vật lý 73 tr. ( Bản cập nhật 2015)
Tùng thư(bỏ) Giáo trình bài giảng Trường Đại học Nha Trang
Thuật ngữ chủ đề Bảo hộ lao động và các vấn đề liên quan
Môn học Công nghệ thực phẩm
Môn học An toàn lao động trong công nghiệp thực phẩm
Địa chỉ Thư Viện Đại Học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012463
00214
004674CDC2B-6AFE-4392-B68B-C898D890BDF1
005201703151538
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|a20170315153911|boanhntk|c20151223151655|dngavt|y201104141018|zluuyen
082 |a331.82
100 |aThái Văn Đức
245 |aBài giảng Kỹ thuật Bảo hộ lao động / |cThái Văn Đức
260 |aTrường Đại học Nha Trang, 2011,2015
300 |a65 tr
300|a73 tr. ( Bản cập nhật 2015)
440 |aGiáo trình bài giảng Trường Đại học Nha Trang
650 |aBảo hộ lao động và các vấn đề liên quan
690 |aCông nghệ thực phẩm
690|aAn toàn lao động trong công nghiệp thực phẩm
852 |aThư Viện Đại Học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/bai giang ky thuat bao ho lao dong_ thai van duc_01smallthumb.jpg
890|a0|b0|c2|d108

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét