GT,Bài giảng ĐHNT
658.152
Bài giảng Quản trị Tài chính /
DDC 658.152
Tác giả CN Nguyễn Thị Liên Hương
Nhan đề Bài giảng Quản trị Tài chính / Nguyễn Thị Liên Hương, Võ Văn Cần
Thông tin xuất bản Trường Đại học Nha Trang
Thông tin xuất bản 2011, 2013, 2016, 2018
Mô tả vật lý 148 tr.
Mô tả vật lý 77 tr. (bản cập nhật)
Mô tả vật lý 90 tr. (Bản cập nhật 2018)
Tùng thư(bỏ) Giáo trình Bài giảng Trường Đại học Nha Trang
Thuật ngữ chủ đề Tài chính và các hoạt động liên quan
Môn học Quản trị Tài chính
Tác giả(bs) CN Võ Văn Cần
Địa chỉ Thư Viện Đại Học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012450
00214
004B09502B0-15E0-4730-B488-2C7007F88423
005201809170828
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|a20180917082822|bthanhnhan|c20160617161225|dngavt|y13-Apr-2011 11:01:54|zluuyen
082 |a658.152
100 |aNguyễn Thị Liên Hương
245 |aBài giảng Quản trị Tài chính / |cNguyễn Thị Liên Hương, Võ Văn Cần
260 |aTrường Đại học Nha Trang
260|c2011, 2013, 2016, 2018
300 |a148 tr.
300|a77 tr. (bản cập nhật)
300|a90 tr. (Bản cập nhật 2018)
440 |aGiáo trình Bài giảng Trường Đại học Nha Trang
650 |aTài chính và các hoạt động liên quan
690 |aQuản trị Tài chính
700 |aVõ Văn Cần
852 |aThư Viện Đại Học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/bia bg quan tri tai chinh_ nguyen thi lien huong_ vo van cansmallthumb.jpg
890|a0|b0|c4|d166

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét