Sách tiếng Việt
658.8 Br 400 W
Kỹ năng bán hàng /
DDC 658.8
Tác giả CN Brooks, William T.
Nhan đề Kỹ năng bán hàng / William T. Brooks; Trầm Hương dịch
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2010
Mô tả vật lý 276 tr. ; 21cm
Thuật ngữ chủ đề Bán hàng - Kỹ năng
Tác giả(bs) CN Trầm Hương dịch
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000024009-11
Địa chỉ Kho mượn(8): 3000027876, 3000032630-6
000 00000nam a2200000 4500
00124444
00211
004FFB1AC77-E8A3-4623-A1F3-FC355EDABB60
005201803221040
008130110s2010 vm| vie
0091 0
039|a20180322104032|bvinhpq|c20130820140906|dvanpth|y20120517|zsvthuctap
082 |a658.8|bBr 400 W
100 |aBrooks, William T.
245 |aKỹ năng bán hàng / |cWilliam T. Brooks; Trầm Hương dịch
260 |aHà Nội : |bLao động - Xã hội, |c2010
300 |a276 tr. ; |c21cm
650 |aBán hàng - Kỹ năng
700 |aTrầm Hương dịch
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000024009-11
852|bKho mượn|j(8): 3000027876, 3000032630-6
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/kynangbanhang_williamtbrooks/page_000thumbimage.jpg
890|a11|b28|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000032636 Kho mượn 658.8 Br 400 W Sách Tiếng Việt 11
2 3000032635 Kho mượn 658.8 Br 400 W Sách Tiếng Việt 10
3 3000032634 Kho mượn 658.8 Br 400 W Sách Tiếng Việt 9
4 3000032633 Kho mượn 658.8 Br 400 W Sách Tiếng Việt 8
5 3000032632 Kho mượn 658.8 Br 400 W Sách Tiếng Việt 7
6 3000032631 Kho mượn 658.8 Br 400 W Sách Tiếng Việt 6
7 3000032630 Kho mượn 658.8 Br 400 W Sách Tiếng Việt 5
8 1000024011 Kho đọc Sinh viên 658.8 Br 400 W Sách Tiếng Việt 4
9 1000024010 Kho đọc Sinh viên 658.8 Br 400 W Sách Tiếng Việt 3
10 1000024009 Kho đọc Sinh viên 658.8 Br 400 W Sách Tiếng Việt 2
  1  2 of 2 
Nhận xét