Sách tiếng Việt
546 V 500 Đ
Hóa học vô cơ :
DDC 546
Tác giả CN Vũ Đăng Độ
Nhan đề Hóa học vô cơ : Quyển 1: Các nguyên tố s và p / Vũ Đăng Độ, Triệu Thị Nguyệt
Thông tin xuất bản Hà Nội : GDVN, 2010
Mô tả vật lý 379 tr. ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề Hóa học vô cơ
Môn học Hóa học vô cơ
Tác giả(bs) CN Triệu Thị Nguyệt
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000021960-2
Địa chỉ Kho mượn(12): 3000027488-99
000 00000nam a2200000 4500
00124299
00211
004D6BF0054-24A0-4788-85EA-08206506A425
005201303250944
008130110s2010 vm| vie
0091 0
039|a20130325094258|bvanpth|c20130325094235|dvanpth|y20120109|zluuyen
082 |a546|bV 500 Đ
100 |aVũ Đăng Độ
245 |aHóa học vô cơ : |bQuyển 1: Các nguyên tố s và p / |cVũ Đăng Độ, Triệu Thị Nguyệt
260 |aHà Nội : |bGDVN, |c2010
300 |a379 tr. ; |c27 cm
650 |aHóa học vô cơ
690|aHóa học vô cơ
700 |aTriệu Thị Nguyệt
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000021960-2
852|bKho mượn|j(12): 3000027488-99
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/500_tunhien_toan/540_hoahoc_khoahoclienhe/hoa hoc vo co q1_vu dang do_001thumbimage.jpg
890|a15|b16|c1|d12
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000021960 Kho đọc Sinh viên 546 V 500 Đ Sách Tiếng Việt 3
2 1000021961 Kho đọc Sinh viên 546 V 500 Đ Sách Tiếng Việt 1
3 1000021962 Kho đọc Sinh viên 546 V 500 Đ Sách Tiếng Việt 2
4 3000027488 Kho mượn 546 V 500 Đ Sách Tiếng Việt 4
5 3000027489 Kho mượn 546 V 500 Đ Sách Tiếng Việt 5
6 3000027490 Kho mượn 546 V 500 Đ Sách Tiếng Việt 6
7 3000027491 Kho mượn 546 V 500 Đ Sách Tiếng Việt 7
8 3000027492 Kho mượn 546 V 500 Đ Sách Tiếng Việt 8
9 3000027493 Kho mượn 546 V 500 Đ Sách Tiếng Việt 9
10 3000027494 Kho mượn 546 V 500 Đ Sách Tiếng Việt 10
  1  2 of 2 
Nhận xét