Giáo trình
621.56 Ng 527 L
Giáo trình Kỹ thuật lạnh :
DDC 621.56
Tác giả CN Nguyễn Đức Lợi
Nhan đề Giáo trình Kỹ thuật lạnh : Cơ sở và ứng dụng (Trọn bộ) / Nguyễn Đức Lợi
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, Bách Khoa HN, 2008
Mô tả vật lý 540 tr. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Kỹ thuật lạnh
Môn học Máy và thiết bị lạnh
Môn học Điều hòa không khí trong ô tô
Môn học Kỹ thuật lạnh cơ sở
Môn học Thiết bị chế biến thực phẩm
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000021344-6
Địa chỉ Kho mượn(17): 3000025496-507, 3000034306-10
000 00000ndm a2200000 4500
00124043
00213
004643DC74A-51E2-48B9-9BBA-9B131B3B1CE6
005201709191801
008130110s2008 vm| vie
0091 0
039|a20170919180122|bvinhpq|c20160429140513|doanhntk|y20111107|zluuyen
082 |a621.56|bNg 527 L
100 |aNguyễn Đức Lợi
245 |aGiáo trình Kỹ thuật lạnh : |bCơ sở và ứng dụng (Trọn bộ) / |cNguyễn Đức Lợi
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, Bách Khoa HN, |c2008
300|a540 tr. ; |c24 cm
650 |aKỹ thuật lạnh
690 |aMáy và thiết bị lạnh
690|aĐiều hòa không khí trong ô tô
690|aKỹ thuật lạnh cơ sở
690|aThiết bị chế biến thực phẩm
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000021344-6
852|bKho mượn|j(17): 3000025496-507, 3000034306-10
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/621_vatlyungdung/ky thuat lanh..._nguyen duc loi_001thumbimage.jpg
890|a20|b384|c0|d193
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000034310 Kho mượn 621.56 Ng 527 L Sách Tiếng Việt 20
2 3000034309 Kho mượn 621.56 Ng 527 L Sách Tiếng Việt 19
3 3000034308 Kho mượn 621.56 Ng 527 L Sách Tiếng Việt 18
4 3000034307 Kho mượn 621.56 Ng 527 L Sách Tiếng Việt 17
5 3000034306 Kho mượn 621.56 Ng 527 L Sách Tiếng Việt 16
6 3000025507 Kho mượn 621.56 Ng 527 L Sách Tiếng Việt 15
7 3000025506 Kho mượn 621.56 Ng 527 L Sách Tiếng Việt 14
8 3000025505 Kho mượn 621.56 Ng 527 L Sách Tiếng Việt 13 Hạn trả:22-03-2019
9 3000025504 Kho mượn 621.56 Ng 527 L Sách Tiếng Việt 12
10 3000025503 Kho mượn 621.56 Ng 527 L Sách Tiếng Việt 11
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét