Sách tiếng Việt
335.4 H 428
Hỏi và đáp môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin /
DDC 335.4
Nhan đề Hỏi và đáp môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin / Nguyễn Cương Nhiếp và những người khác
Thông tin xuất bản Tp.HCM : Trẻ, 2011
Mô tả vật lý 286 tr. ; 19 cm
Thuật ngữ chủ đề Chủ nghĩa Mác - Lênin
Môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
Tác giả(bs) CN Nguyễn Ngọc Khá
Tác giả(bs) CN Nguyễn Cương Nhiếp
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Nhu
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000021205-7
Địa chỉ Kho mượn(12): 3000025012-23
000 00000nam a2200000 4500
00123982
00211
0040B723CE9-D56B-46D1-BD85-B18C15B8B2FA
005201612231614
008130110s2011 vm| vie
0091 0
039|a20161223161446|bvanpth|c20140103083513|dluuyen|y20111027|zluuyen
082 |a335.4|bH 428
245 |aHỏi và đáp môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin / |cNguyễn Cương Nhiếp và những người khác
260 |aTp.HCM : |bTrẻ, |c2011
300 |a286 tr. ; |c19 cm
650 |aChủ nghĩa Mác - Lênin
690 |aNhững nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
700 |aNguyễn Ngọc Khá
700 |aNguyễn Cương Nhiếp
700 |aNguyễn Thị Nhu
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000021205-7
852|bKho mượn|j(12): 3000025012-23
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata3/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/hoidapnhungnguyenlycobanmaclenin_nguyencuongnhiep/00page_001thumbimage.jpg
890|a15|b1010|c1|d44
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000025023 Kho mượn 335.4 H 428 Sách Tiếng Việt 15
2 3000025022 Kho mượn 335.4 H 428 Sách Tiếng Việt 14
3 3000025021 Kho mượn 335.4 H 428 Sách Tiếng Việt 13
4 3000025020 Kho mượn 335.4 H 428 Sách Tiếng Việt 12
5 3000025019 Kho mượn 335.4 H 428 Sách Tiếng Việt 11
6 3000025018 Kho mượn 335.4 H 428 Sách Tiếng Việt 10
7 3000025017 Kho mượn 335.4 H 428 Sách Tiếng Việt 9
8 3000025016 Kho mượn 335.4 H 428 Sách Tiếng Việt 8
9 3000025015 Kho mượn 335.4 H 428 Sách Tiếng Việt 7
10 3000025014 Kho mượn 335.4 H 428 Sách Tiếng Việt 6
  1  2 of 2 
Nhận xét