Sách tiếng Việt
604.2 V 200
Vẽ kỹ thuật xây dựng :
DDC 604.2
Nhan đề Vẽ kỹ thuật xây dựng : Đã được hội đồng môn học của Bộ GD&ĐT thông qua dùng làm tài liệu giảng dạy cho các trường Đại học Kỹ thuật / Nguyễn Quang Cự và những người khác
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 13
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2010
Mô tả vật lý 223 tr. ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề Vẽ kỹ thuật xây dựng
Môn học Thực hành vẽ xây dựng trên máy tính
Tác giả(bs) CN Dương Tiến Thọ
Tác giả(bs) CN Nguyễn Quang Cự
Tác giả(bs) CN Đoàn Như Kim
Tác giả(bs) CN Nguyễn Sĩ Hạnh
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000021100-2
Địa chỉ Kho mượn(7): 3000024749-55
Tệp tin điện tử
000 00000nam a2200000 4500
00123969
00211
00485EEF920-10A5-419F-93BC-CC42A49EB758
005201703101438
008130110s2010 vm| vie
0091 0
039|a20170310143836|boanhntk|c20120320|dngavt|y20111026|zluuyen
082 |a604.2|bV 200
245 |aVẽ kỹ thuật xây dựng : |bĐã được hội đồng môn học của Bộ GD&ĐT thông qua dùng làm tài liệu giảng dạy cho các trường Đại học Kỹ thuật / |cNguyễn Quang Cự và những người khác
250 |aTái bản lần thứ 13
260 |aHà Nội : |bGiáo dục Việt Nam, |c2010
300 |a223 tr. ; |c27 cm
650 |aVẽ kỹ thuật xây dựng
690|aThực hành vẽ xây dựng trên máy tính
700 |aDương Tiến Thọ
700 |aNguyễn Quang Cự
700 |aĐoàn Như Kim
700 |aNguyễn Sĩ Hạnh
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000021100-2
852|bKho mượn|j(7): 3000024749-55
856 |aXem Toàn văn tại mục Tài liệu số trên trang Web Thư viện
890|a10|b47|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000021100 Kho đọc Sinh viên 604.2 V 200 Sách Tiếng Việt 1
2 1000021101 Kho đọc Sinh viên 604.2 V 200 Sách Tiếng Việt 2
3 1000021102 Kho đọc Sinh viên 604.2 V 200 Sách Tiếng Việt 3
4 3000024749 Kho mượn 604.2 V 200 Sách Tiếng Việt 4
5 3000024750 Kho mượn 604.2 V 200 Sách Tiếng Việt 5
6 3000024751 Kho mượn 604.2 V 200 Sách Tiếng Việt 6
7 3000024752 Kho mượn 604.2 V 200 Sách Tiếng Việt 7
8 3000024753 Kho mượn 604.2 V 200 Sách Tiếng Việt 8
9 3000024754 Kho mượn 604.2 V 200 Sách Tiếng Việt 9
10 3000024755 Kho mượn 604.2 V 200 Sách Tiếng Việt 10
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét