Sách tiếng Việt
658.834 Ng 527 L
Hành vi người tiêu dùng /
DDC 658.834
Tác giả CN Nguyễn Xuân Lãn
Nhan đề Hành vi người tiêu dùng / Nguyễn Xuân Lãn, Phạm Thị Lan Hương, Đường Thị Liên Hà
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tài chính, 2011
Mô tả vật lý 336 tr. ; 24 cm
Tóm tắt Giới thiệu tổng quan về hành vi người tiêu dùng, ảnh hưởng của các nhân tố bên trong hay các nhân tố tâm lý cốt lõi cũng như các nhân tố khác tác động đến hành vi người tiêu dùng như lứa tuổi, giới tính…
Thuật ngữ chủ đề Khách hàng-Nghiên cứu
Môn học Hành vi khách hàng
Tác giả(bs) CN Đường Thị Liên Hà
Tác giả(bs) CN Phạm Thị Lan Hương
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000020930-2
Địa chỉ Kho mượn(7): 3000024122-8
000 00000nam a2200000 4500
00123865
00211
004988C90BF-EB48-4A5A-BCF0-8279A8443829
005201806291111
008130110s2011 vm| vie
0091 0
039|a20180629111143|bvanpth|c20130305152037|doanhntk|y20111013|zluuyen
082 |a658.834|bNg 527 L
100 |aNguyễn Xuân Lãn
245 |aHành vi người tiêu dùng / |cNguyễn Xuân Lãn, Phạm Thị Lan Hương, Đường Thị Liên Hà
260 |aHà Nội : |bTài chính, |c2011
300 |a336 tr. ; |c24 cm
520|aGiới thiệu tổng quan về hành vi người tiêu dùng, ảnh hưởng của các nhân tố bên trong hay các nhân tố tâm lý cốt lõi cũng như các nhân tố khác tác động đến hành vi người tiêu dùng như lứa tuổi, giới tính…
650 |aKhách hàng|xNghiên cứu
690 |aHành vi khách hàng
700 |aĐường Thị Liên Hà
700 |aPhạm Thị Lan Hương
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000020930-2
852|bKho mượn|j(7): 3000024122-8
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/hanh vi nguoi tieu dung_ nguyen xuan lanthumbimage.jpg
890|a10|b163|c1|d70
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000024128 Kho mượn 658.834 Ng 527 L Sách Tiếng Việt 10
2 3000024127 Kho mượn 658.834 Ng 527 L Sách Tiếng Việt 9
3 3000024126 Kho mượn 658.834 Ng 527 L Sách Tiếng Việt 8
4 3000024125 Kho mượn 658.834 Ng 527 L Sách Tiếng Việt 7
5 3000024124 Kho mượn 658.834 Ng 527 L Sách Tiếng Việt 6
6 3000024123 Kho mượn 658.834 Ng 527 L Sách Tiếng Việt 5
7 3000024122 Kho mượn 658.834 Ng 527 L Sách Tiếng Việt 4
8 1000020932 Kho đọc Sinh viên 658.834 Ng 527 L Sách Tiếng Việt 3
9 1000020931 Kho đọc Sinh viên 658.834 Ng 527 L Sách Tiếng Việt 2
10 1000020930 Kho đọc Sinh viên 658.834 Ng 527 L Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét