Sách tiếng Việt
532.076 Ph 513 Kh
Bài tập thủy lực chọn lọc /
DDC 532.076
Tác giả CN Phùng Văn Khương
Nhan đề Bài tập thủy lực chọn lọc / Phùng Văn Khương, Phạm Văn Vĩnh
Lần xuất bản Tái bản
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây Dựng, 2010
Mô tả vật lý 172 tr. ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề Thủy lực - Bài tập
Môn học Kỹ thuật thủy khí
Tác giả(bs) CN Phạm Văn Vĩnh
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000020918-20
Địa chỉ Kho mượn(12): 3000024074-85
000 00000nam a2200000 4500
00123864
00211
00430347BC2-20F4-4E4F-82C9-9EC6ECE07224
005201303051603
008130110s2010 vm| vie
0091 0
039|a20130305160244|boanhntk|c20130305160215|doanhntk|y20111013|zluuyen
082 |a532.076|bPh 513 Kh
100 |aPhùng Văn Khương
245 |aBài tập thủy lực chọn lọc / |cPhùng Văn Khương, Phạm Văn Vĩnh
250 |aTái bản
260 |aHà Nội : |bXây Dựng, |c2010
300 |a172 tr. ; |c27 cm
650 |aThủy lực - Bài tập
690 |aKỹ thuật thủy khí
700 |aPhạm Văn Vĩnh
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000020918-20
852|bKho mượn|j(12): 3000024074-85
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/500_tunhien_toan/530_vatlyhoc/bt thuy luc chon loc_ phung van khuong_001thumbimage.jpg
890|a15|b21|c1|d22
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000024085 Kho mượn 532.076 Ph 513 Kh Sách Tiếng Việt 15
2 3000024084 Kho mượn 532.076 Ph 513 Kh Sách Tiếng Việt 14
3 3000024083 Kho mượn 532.076 Ph 513 Kh Sách Tiếng Việt 13
4 3000024082 Kho mượn 532.076 Ph 513 Kh Sách Tiếng Việt 12
5 3000024081 Kho mượn 532.076 Ph 513 Kh Sách Tiếng Việt 11
6 3000024080 Kho mượn 532.076 Ph 513 Kh Sách Tiếng Việt 10
7 3000024079 Kho mượn 532.076 Ph 513 Kh Sách Tiếng Việt 9
8 3000024078 Kho mượn 532.076 Ph 513 Kh Sách Tiếng Việt 8
9 3000024077 Kho mượn 532.076 Ph 513 Kh Sách Tiếng Việt 7
10 3000024076 Kho mượn 532.076 Ph 513 Kh Sách Tiếng Việt 6
  1  2 of 2 
Nhận xét