Sách tiếng Việt
915.9704 Đ 301
Địa lý du lịch Việt Nam /
DDC 915.9704
Nhan đề Địa lý du lịch Việt Nam / Nguyễn Minh Tuệ chủ biên và những người khác
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2010
Mô tả vật lý 360 tr. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Việt Nam - Địa lý du lịch
Thuật ngữ chủ đề Du lịch
Môn học Địa lý du lịch
Môn học Các tuyến điểm du lịch
Tác giả(bs) CN Nguyễn Minh Tuệ
Tác giả(bs) CN Lê Thông
Tác giả(bs) CN Vũ Đình Hòa
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000020994-6
Địa chỉ Kho mượn(12): 3000024342-53
000 00000nam a2200000 4500
00123843
00211
004F37B143E-7DDA-435A-9976-488ACC1FEF5E
005201709131046
008130110s2010 vm| vie
0091 0
039|a20170913104659|boanhntk|c20150807161846|dvinhpq|y20111013|zluuyen
082 |a915.9704|bĐ 301
245 |aĐịa lý du lịch Việt Nam / |cNguyễn Minh Tuệ chủ biên và những người khác
260 |aHà Nội : |bGiáo dục Việt Nam, |c2010
300 |a360 tr. ; |c24 cm
650 |aViệt Nam - Địa lý du lịch
650 |aDu lịch
690|aĐịa lý du lịch
690|aCác tuyến điểm du lịch
700 |aNguyễn Minh Tuệ
700 |aLê Thông
700 |aVũ Đình Hòa
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000020994-6
852|bKho mượn|j(12): 3000024342-53
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata4/sachdientu/tiengviet/900_dialy_lichsu/910_dialy_dulich/dailydulichvn_nguyenminhtue/page_001thumbimage.jpg
890|a15|b72|c1|d8
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000024353 Kho mượn 915.9704 Đ 301 Sách Tiếng Việt 15
2 3000024352 Kho mượn 915.9704 Đ 301 Sách Tiếng Việt 14
3 3000024351 Kho mượn 915.9704 Đ 301 Sách Tiếng Việt 13
4 3000024350 Kho mượn 915.9704 Đ 301 Sách Tiếng Việt 12
5 3000024349 Kho mượn 915.9704 Đ 301 Sách Tiếng Việt 11
6 3000024348 Kho mượn 915.9704 Đ 301 Sách Tiếng Việt 10
7 3000024347 Kho mượn 915.9704 Đ 301 Sách Tiếng Việt 9
8 3000024346 Kho mượn 915.9704 Đ 301 Sách Tiếng Việt 8
9 3000024345 Kho mượn 915.9704 Đ 301 Sách Tiếng Việt 7
10 3000024344 Kho mượn 915.9704 Đ 301 Sách Tiếng Việt 6
  1  2 of 2 
Nhận xét
tại sao thẻ thư viện của mình bị hạn chế vậy ạ
avata
61131090 - 27/04/2020