Sách tiếng Việt
629.2 K 258
Kết cấu ô tô :
DDC 629.2
Nhan đề Kết cấu ô tô : Giáo trình cho sinh viên đại học / Nguyễn Khắc Trai và nhóm tác giả
Thông tin xuất bản Hà Nội : Bách Khoa, 2010
Mô tả vật lý 375 tr. ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề Ô tô - Cấu tạo
Môn học Cấu tạo và sửa chữa ô tô, máy kéo
Môn học Lý thuyết ô tô
Tác giả(bs) CN Hồ Hữu Hải
Tác giả(bs) CN Nguyễn Trọng Hoan
Tác giả(bs) CN Nguyễn Khắc Trai
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Chương
Tác giả(bs) CN Phạm Huy Hường
Tác giả(bs) CN Trịnh Văn Hoàng
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000020836-8
Địa chỉ Kho mượn(2): 3000023823-4
000 00000nam a2200000 4500
00123817
00211
00485E57C6A-451B-462C-9E3E-4363A9DF6E4D
005201303270942
008130110s2010 vm| vie
0091 0
039|a20130327094111|bluuyen|c20130305160423|doanhntk|y20111012|zluuyen
082 |a629.2|bK 258
245 |aKết cấu ô tô : |bGiáo trình cho sinh viên đại học / |cNguyễn Khắc Trai và nhóm tác giả
260 |aHà Nội : |bBách Khoa, |c2010
300 |a375 tr. ; |c27 cm
650 |aÔ tô - Cấu tạo
690 |aCấu tạo và sửa chữa ô tô, máy kéo
690|aLý thuyết ô tô
700 |aHồ Hữu Hải
700 |aNguyễn Trọng Hoan
700 |aNguyễn Khắc Trai
700|aNguyễn Văn Chương
700|aPhạm Huy Hường
700|aTrịnh Văn Hoàng
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000020836-8
852|bKho mượn|j(2): 3000023823-4
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/629_cacnganhkythuatxaydungkhac/ket cau oto_ nguyen khac trai_001thumbimage.jpg
890|a5|b117|c1|d70
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000023824 Kho mượn 629.2 K 258 Sách Tiếng Việt 5
2 3000023823 Kho mượn 629.2 K 258 Sách Tiếng Việt 4
3 1000020838 Kho đọc Sinh viên 629.2 K 258 Sách Tiếng Việt 3
4 1000020837 Kho đọc Sinh viên 629.2 K 258 Sách Tiếng Việt 2
5 1000020836 Kho đọc Sinh viên 629.2 K 258 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét