Sách tiếng Việt
650.1 L 310 B
Dám thất bại /
DDC 650.1
Tác giả CN Lim, Billi P. S.
Nhan đề Dám thất bại / Billi P. S. Lim, Trần Hạo Nhiên dịch
Nhan đề khác Dare to fail
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 15
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2011
Mô tả vật lý 202 tr. ; 21 cm
Tóm tắt Gồm những câu chuyện của các danh nhân, nhà khoa học, diễn viên điện ảnh... đã từng thất bại trong cuộc sống và sự nghiệp nhưng đã cố gắng vươn lên và thành đạt. Bài học kinh nghiệm rút ra từ những thất bại đó
Thuật ngữ chủ đề Bí quyết thành công trong cuộc sống
Tác giả(bs) CN Trần Hạo Nhiên
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000021190-2
Địa chỉ Kho mượn(7): 3000024991-7
000 00000nam a2200000 4500
00123774
00211
004F8367842-C079-46D1-8A4C-2363E66B038D
005201710241409
008130110s2011 vm| vie
0091 0
039|a20171024140952|bvanpth|c20151013155502|dngavt|y20111010|zngavt
082 |a650.1|bL 310 B
100 |aLim, Billi P. S.
130 |aTư duy để thắng
245 |aDám thất bại / |cBilli P. S. Lim, Trần Hạo Nhiên dịch
246 |aDare to fail
250 |aTái bản lần thứ 15
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bTrẻ, |c2011
300 |a202 tr. ; |c21 cm
520 |aGồm những câu chuyện của các danh nhân, nhà khoa học, diễn viên điện ảnh... đã từng thất bại trong cuộc sống và sự nghiệp nhưng đã cố gắng vươn lên và thành đạt. Bài học kinh nghiệm rút ra từ những thất bại đó
650 |aBí quyết thành công trong cuộc sống
700 |aTrần Hạo Nhiên
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000021190-2
852|bKho mượn|j(7): 3000024991-7
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata4/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/damthatbai_billipslim/0page_001thumbimage.jpg
890|a10|b56|c1|d1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000024997 Kho mượn 650.1 L 310 B Sách Tiếng Việt 10
2 3000024996 Kho mượn 650.1 L 310 B Sách Tiếng Việt 9
3 3000024995 Kho mượn 650.1 L 310 B Sách Tiếng Việt 8
4 3000024994 Kho mượn 650.1 L 310 B Sách Tiếng Việt 7
5 3000024993 Kho mượn 650.1 L 310 B Sách Tiếng Việt 6
6 3000024992 Kho mượn 650.1 L 310 B Sách Tiếng Việt 5
7 3000024991 Kho mượn 650.1 L 310 B Sách Tiếng Việt 4
8 1000021192 Kho đọc Sinh viên 650.1 L 310 B Sách Tiếng Việt 3
9 1000021191 Kho đọc Sinh viên 650.1 L 310 B Sách Tiếng Việt 2
10 1000021190 Kho đọc Sinh viên 650.1 L 310 B Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét