Sách tiếng Việt
660.6 D 561 Nh
Công nghệ sinh học thực vật :
DDC 660.6
Tác giả CN Dương Tấn Nhựt
Nhan đề Công nghệ sinh học thực vật : Tập 1: Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng / Dương Tấn Nhựt
Nhan đề khác Plant Biotechnology :Basic research and application
Thông tin xuất bản Tp Hồ Chí Minh : Nông Nghiệp, 2011
Mô tả vật lý 531 tr. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề aThực vật - Nghiên cứu
Thuật ngữ chủ đề Công nghệ sinh học
Từ khóa tự do Công nghệ sinh học thực phẩm ( Môn học)
Môn học Công nghệ sinh học thực vật
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(1): 1000020243
000 00000nam a2200000 4500
00123710
00211
004BF2FBE0B-7D7A-466F-91A6-684A4C607143
005201506261549
008130110s2011 vm| vie
0091 0
039|a20150626154910|bhungbt|c20130321102209|dngavt|y20111005|zngavt
082 |a660.6|bD 561 Nh
100 |aDương Tấn Nhựt
245 |aCông nghệ sinh học thực vật : |bTập 1: Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng / |cDương Tấn Nhựt
246 |aPlant Biotechnology :|bBasic research and application
260 |aTp Hồ Chí Minh : |bNông Nghiệp, |c2011
300 |a531 tr. ; |c24 cm
650 aThực vật - Nghiên cứu
650 |aCông nghệ sinh học
653 |aCông nghệ sinh học thực phẩm ( Môn học)
690|aCông nghệ sinh học thực vật
852|bKho đọc Sinh viên|j(1): 1000020243
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata4/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/660_kythuathoahoc/congnghesinhhocthucvatt1_duongtannhut/0page_001thumbimage.jpg
890|a1|b38|c1|d29
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000020243 Kho đọc Sinh viên 660.6 D 561 Nh Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét