Sách tiếng Việt
660.63 Ch 300
Chitin - Chitosan từ phế liệu thủy sản và ứng dụng /
DDC 660.63
Nhan đề Chitin - Chitosan từ phế liệu thủy sản và ứng dụng / Trang Sĩ Trung (chủ biên) và các tác giả khác
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nông Nghiệp, 2010
Mô tả vật lý 110 tr. ; 24 cm
Tùng thư(bỏ) Giáo trình, bài giảng Trường đại học Nha Trang
Thuật ngữ chủ đề Chitin - Chitosan
Thuật ngữ chủ đề Chitin - Chitosan - Sản xuất
Môn học Công nghệ các sản phẩm dùng trong công nghiệp và y dược thủy sản
Môn học Công nghệ hiện đại trong chế biến thủy sản. (Mã môn học:FOT703)
Môn học Quản lý chất thải và tận dụng phụ phẩm trong chế biến thủy sản (Mã HPCH: SPT508)
Môn học Tận dụng nguyên liệu còn lại trong chế biến thủy sản (Mã HPCH: SPT507)
Tác giả(bs) CN Trang Sĩ Trung
Tác giả(bs) CN Trần Thị Luyến
Tác giả(bs) CN Nguyễn Anh Tuấn
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Hằng Phương
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000019556-8
Địa chỉ Kho mượn(17): 3000019817-33
000 00000nam a2200000 4500
00123550
00211
00430C8ECD9-C751-43FA-B258-FCD17AD0D33B
005201703221532
008130110s2010 vm| vie
0091 0
039|a20170322153257|boanhntk|c20160815144601|dhientrang|y20110105|zoanhntk
082 |a660.63|bCh 300
245 |aChitin - Chitosan từ phế liệu thủy sản và ứng dụng / |cTrang Sĩ Trung (chủ biên) và các tác giả khác
260 |aHà Nội : |bNông Nghiệp, |c2010
300 |a110 tr. ; |c24 cm
440 |aGiáo trình, bài giảng Trường đại học Nha Trang
650 |aChitin - Chitosan
650 |aChitin - Chitosan - Sản xuất
690|aCông nghệ các sản phẩm dùng trong công nghiệp và y dược thủy sản
690|aCông nghệ hiện đại trong chế biến thủy sản. (Mã môn học:FOT703)
690|aQuản lý chất thải và tận dụng phụ phẩm trong chế biến thủy sản (Mã HPCH: SPT508)
690|aTận dụng nguyên liệu còn lại trong chế biến thủy sản (Mã HPCH: SPT507)
700 |aTrang Sĩ Trung
700 |aTrần Thị Luyến
700 |aNguyễn Anh Tuấn
700|aNguyễn Thị Hằng Phương
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000019556-8
852|bKho mượn|j(17): 3000019817-33
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/600_khoahocungdung_congnghe/660_kythuathoahoc/chitin _chitosan tu phe lieu ts va ud_trang sy trung.jpgsmallthumb.jpg
890|a20|b471|c1|d360
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000019556 Kho đọc Sinh viên 660.63 Ch 300 Sách Tiếng Việt 18
2 1000019557 Kho đọc Sinh viên 660.63 Ch 300 Sách Tiếng Việt 19
3 1000019558 Kho đọc Sinh viên 660.63 Ch 300 Sách Tiếng Việt 20
4 3000019817 Kho mượn 660.63 Ch 300 Sách Tiếng Việt 1
5 3000019818 Kho mượn 660.63 Ch 300 Sách Tiếng Việt 2
6 3000019819 Kho mượn 660.63 Ch 300 Sách Tiếng Việt 3
7 3000019820 Kho mượn 660.63 Ch 300 Sách Tiếng Việt 4
8 3000019821 Kho mượn 660.63 Ch 300 Sách Tiếng Việt 5
9 3000019822 Kho mượn 660.63 Ch 300 Sách Tiếng Việt 6
10 3000019823 Kho mượn 660.63 Ch 300 Sách Tiếng Việt 7
  1  2 of 2 
Nhận xét