Sách tiếng Việt
620.8 K 600
Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động /
DDC 620.8
Nhan đề Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động / Hoàng Xuân Nguyên (chủ biên) và những người khác
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2009
Mô tả vật lý 327 tr. ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề An toàn lao động
Môn học An toàn lao động trong công nghiệp thực phẩm
Tác giả(bs) CN Hoàng Xuân Nguyên
Tác giả(bs) CN Phạm Văn Bổng
Tác giả(bs) CN Tạ Chí Công
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000020627-9
Địa chỉ Kho mượn(6): 3000023247-52
000 00000nam a2200000 4500
00123493
00211
0049A4C37E9-68B8-4C25-8F6A-E17B4315AE72
005201802021137
008130110s2009 vm| vie
0091 0
039|a20180202113722|bvinhpq|c20170919163151|dvinhpq|y20101228|zluuyen
082 |a620.8|bK 600
245 |aKỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động / |cHoàng Xuân Nguyên (chủ biên) và những người khác
260 |aHà Nội : |bGiáo dục Việt Nam, |c2009
300 |a327 tr. ; |c27 cm
650 |aAn toàn lao động
690|aAn toàn lao động trong công nghiệp thực phẩm
700 |aHoàng Xuân Nguyên
700 |aPhạm Văn Bổng
700 |aTạ Chí Công
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000020627-9
852|bKho mượn|j(6): 3000023247-52
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/kythuatantoanvabaoholaodong/pagethumbimage.jpg
890|a9|b244|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000023251 Kho mượn 620.8 K 600 Sách Tiếng Việt 8
2 3000023250 Kho mượn 620.8 K 600 Sách Tiếng Việt 7
3 3000023249 Kho mượn 620.8 K 600 Sách Tiếng Việt 6
4 3000023248 Kho mượn 620.8 K 600 Sách Tiếng Việt 5
5 3000023247 Kho mượn 620.8 K 600 Sách Tiếng Việt 4
6 1000020629 Kho đọc Sinh viên 620.8 K 600 Sách Tiếng Việt 3
7 1000020628 Kho đọc Sinh viên 620.8 K 600 Sách Tiếng Việt 2
8 1000020627 Kho đọc Sinh viên 620.8 K 600 Sách Tiếng Việt 1
9 3000023252 Kho mượn 620.8 K 600 Sách Tiếng Việt 9
  1 of 1 
Nhận xét