Sách tiếng Việt
658.2 Ng 527 Đ
Thẩm định giá tài sản và doanh nghiệp :
DDC 658.2
Tác giả CN Nguyễn Minh Điện
Nhan đề Thẩm định giá tài sản và doanh nghiệp : Lý thuyết, bài tập và bài giải / Nguyễn Minh Điện
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thống Kê, 2010
Mô tả vật lý 459 tr. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Thẩm định giá tài sản
Thuật ngữ chủ đề Tài sản - Thẩm định
Thuật ngữ chủ đề Doanh nghiệp - Thẩm định giá
Môn học Thẩm định giá trị doanh nghiệp
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000019531-3
Địa chỉ Kho mượn(12): 3000019728-39
000 00000nam a2200000 4500
00123472
00211
0040946BA2C-D9A8-47DB-8EBE-7C942F1FE207
005201303052038
008130110s2010 vm| vie
0091 0
039|a20130305203647|bvanpth|c20130305203556|dvanpth|y20101227|zluuyen
041 |aViệt Nam
082 |a658.2|bNg 527 Đ
100 |aNguyễn Minh Điện
245 |aThẩm định giá tài sản và doanh nghiệp : |bLý thuyết, bài tập và bài giải / |cNguyễn Minh Điện
260 |aHà Nội : |bThống Kê, |c2010
300 |a459 tr. ; |c24 cm
650 |aThẩm định giá tài sản
650 |aTài sản - Thẩm định
650 |aDoanh nghiệp - Thẩm định giá
690|aThẩm định giá trị doanh nghiệp
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000019531-3
852|bKho mượn|j(12): 3000019728-39
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/tham dinh gia tai san va dn(nguyen minh dien)_001smallthumb.jpg
890|a15|b233|c1|d26
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000019739 Kho mượn 658.2 Ng 527 Đ Sách Tiếng Việt 15
2 3000019738 Kho mượn 658.2 Ng 527 Đ Sách Tiếng Việt 14
3 3000019737 Kho mượn 658.2 Ng 527 Đ Sách Tiếng Việt 13
4 3000019736 Kho mượn 658.2 Ng 527 Đ Sách Tiếng Việt 12
5 3000019735 Kho mượn 658.2 Ng 527 Đ Sách Tiếng Việt 11
6 3000019734 Kho mượn 658.2 Ng 527 Đ Sách Tiếng Việt 10
7 3000019733 Kho mượn 658.2 Ng 527 Đ Sách Tiếng Việt 9
8 3000019732 Kho mượn 658.2 Ng 527 Đ Sách Tiếng Việt 8
9 3000019731 Kho mượn 658.2 Ng 527 Đ Sách Tiếng Việt 7
10 3000019730 Kho mượn 658.2 Ng 527 Đ Sách Tiếng Việt 6
  1  2 of 2 
Nhận xét