Sách tiếng Việt
005.133 H 407 S
Bài tập lập trình C :
DDC 005.133
Tác giả CN Hoàng Trung Sơn
Nhan đề Bài tập lập trình C : Bài tập giải sẵn, đề thi Olympic tin học sinh viên / Hoàng Trung Sơn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2006
Mô tả vật lý 502 tr. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề C (Ngôn ngữ lập trình máy tính)
Môn học Kỹ thuật lập trình
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000019641-3
Địa chỉ Kho mượn(9): 3000020091-7, 3000029211-2
000 00000nam a2200000 4500
00123442
00211
0045DEEE93C-56F3-495B-BEFB-6C97122732BA
005201304271213
008130110s2006 vm| vie
0091 0
039|a20130427121155|boanhntk|c20120524|dvanpth|y20101223|zoanhntk
082 |a005.133|bH 407 S
100 |aHoàng Trung Sơn
245 |aBài tập lập trình C : |bBài tập giải sẵn, đề thi Olympic tin học sinh viên / |cHoàng Trung Sơn
260 |aHà Nội : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2006
300 |a502 tr. ; |c24 cm
650 |aC (Ngôn ngữ lập trình máy tính)
690|aKỹ thuật lập trình
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000019641-3
852|bKho mượn|j(9): 3000020091-7, 3000029211-2
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata2/sachdientu/tiengviet/000_tongquat/000_tongquat/bai tap lap trinh c_hoang trung son/0bai tap lap trinh c_hoang trung son_001thumbimage.jpg
890|a12|b156|c1|d11
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000029212 Kho mượn 005.133 H 407 S Sách Tiếng Việt 12
2 3000029211 Kho mượn 005.133 H 407 S Sách Tiếng Việt 11
3 3000020097 Kho mượn 005.133 H 407 S Sách Tiếng Việt 10
4 3000020096 Kho mượn 005.133 H 407 S Sách Tiếng Việt 9
5 3000020095 Kho mượn 005.133 H 407 S Sách Tiếng Việt 8
6 3000020094 Kho mượn 005.133 H 407 S Sách Tiếng Việt 7
7 3000020093 Kho mượn 005.133 H 407 S Sách Tiếng Việt 6
8 3000020092 Kho mượn 005.133 H 407 S Sách Tiếng Việt 5 Hạn trả:21-06-2011
9 3000020091 Kho mượn 005.133 H 407 S Sách Tiếng Việt 4
10 1000019643 Kho đọc Sinh viên 005.133 H 407 S Sách Tiếng Việt 3
  1  2 of 2 
Nhận xét