Sách tiếng Việt
331.07 Gi 108
Giáo trình Kinh tế nguồn nhân lực /
DDC 331.07
Nhan đề Giáo trình Kinh tế nguồn nhân lực / Trần Xuân Cầu, Mai Quốc Chánh (chủ biên) và các tác giả khác
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 1
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐH KTQD, 2009
Mô tả vật lý 479 tr. ; 24 cm
Phụ chú Đầu tên sách ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Khoa kinh tế và quản lý nguồn nhân lực
Thuật ngữ chủ đề Quản trị nhân sự
Môn học Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực
Môn học Quản trị nguồn nhân lực
Tác giả(bs) CN Mai Quốc Chánh
Tác giả(bs) CN Trần Thị Thu
Tác giả(bs) CN Trần Xuân Cầu
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000019726-8
Địa chỉ Kho mượn(12): 3000020350-61
000 00000nam a2200000 4500
00123357
00211
0042058E89F-F371-46F8-AAF4-1486398E26E4
005201709130746
008130110s2009 vm| vie
0091 0
039|a20170913074642|boanhntk|c20170912151514|doanhntk|y20101203|zoanhntk
082 |a331.07|bGi 108
245 |aGiáo trình Kinh tế nguồn nhân lực / |cTrần Xuân Cầu, Mai Quốc Chánh (chủ biên) và các tác giả khác
250 |aTái bản lần thứ 1
260 |aHà Nội : |bĐH KTQD, |c2009
300 |a479 tr. ; |c24 cm
500 |aĐầu tên sách ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Khoa kinh tế và quản lý nguồn nhân lực
650 |aQuản trị nhân sự
690|aKinh tế và quản lý nguồn nhân lực
690|aQuản trị nguồn nhân lực
700 |aMai Quốc Chánh
700 |aTrần Thị Thu
700 |aTrần Xuân Cầu
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000019726-8
852|bKho mượn|j(12): 3000020350-61
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/kinh te nguon nhan luc _tran xuan cau_001smallthumb.jpg
890|a15|b24|c2|d25
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000020361 Kho mượn 331.07 Gi 108 Sách Tiếng Việt 15 Hạn trả:31-01-2023
2 3000020360 Kho mượn 331.07 Gi 108 Sách Tiếng Việt 14
3 3000020359 Kho mượn 331.07 Gi 108 Sách Tiếng Việt 13
4 3000020358 Kho mượn 331.07 Gi 108 Sách Tiếng Việt 12
5 3000020357 Kho mượn 331.07 Gi 108 Sách Tiếng Việt 11
6 3000020356 Kho mượn 331.07 Gi 108 Sách Tiếng Việt 10
7 3000020355 Kho mượn 331.07 Gi 108 Sách Tiếng Việt 9
8 3000020354 Kho mượn 331.07 Gi 108 Sách Tiếng Việt 8 Hạn trả:31-01-2023
9 3000020353 Kho mượn 331.07 Gi 108 Sách Tiếng Việt 7
10 3000020352 Kho mượn 331.07 Gi 108 Sách Tiếng Việt 6
  1  2 of 2 
Nhận xét