Sách tiếng Việt
657.4 H 531 L
Bài tập và bài giải kế toán quản trị /
DDC 657.4
Tác giả CN Huỳnh Lợi
Nhan đề Bài tập và bài giải kế toán quản trị / Huỳnh Lợi
Thông tin xuất bản Hà Nội . Tp.HCM : Thống kê, Trường ĐH Kinh tế Tp.HCM, 2010
Mô tả vật lý 334 tr. ; 24 cm
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: Trường ĐH Kinh tế Tp. HCM. Khoa Kế toán - Kiểm toán
Thuật ngữ chủ đề Kế toán quản trị - Bài tập
Thuật ngữ chủ đề Kế toán
Môn học Kế toán quản trị
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000019857-9
Địa chỉ Kho mượn(12): 3000020745-56
000 00000nam a2200000 4500
00123356
00211
004711CC7A5-D13B-48A2-B781-D445EFD07404
005201301180817
008130110s2010 vm| vie
0091 0
039|a20130118081552|boanhntk|c20130118081541|doanhntk|y20101201|zoanhntk
041 |aViệt Nam
082 |a657.4|bH 531 L
100 |aHuỳnh Lợi
245 |aBài tập và bài giải kế toán quản trị / |cHuỳnh Lợi
260 |aHà Nội . Tp.HCM : |bThống kê, Trường ĐH Kinh tế Tp.HCM, |c2010
300 |a334 tr. ; |c24 cm
500 |aĐầu trang tên sách ghi: Trường ĐH Kinh tế Tp. HCM. Khoa Kế toán - Kiểm toán
650 |aKế toán quản trị - Bài tập
650 |aKế toán
690|aKế toán quản trị
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000019857-9
852|bKho mượn|j(12): 3000020745-56
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/bai tap va bai giai ke toan quan tri_huynh loi_001smallthumb.jpg
890|a15|b312|c1|d35
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000020756 Kho mượn 657.4 H 531 L Sách Tiếng Việt 15
2 3000020755 Kho mượn 657.4 H 531 L Sách Tiếng Việt 14
3 3000020754 Kho mượn 657.4 H 531 L Sách Tiếng Việt 13
4 3000020753 Kho mượn 657.4 H 531 L Sách Tiếng Việt 12
5 3000020752 Kho mượn 657.4 H 531 L Sách Tiếng Việt 11
6 3000020751 Kho mượn 657.4 H 531 L Sách Tiếng Việt 10
7 3000020750 Kho mượn 657.4 H 531 L Sách Tiếng Việt 9
8 3000020749 Kho mượn 657.4 H 531 L Sách Tiếng Việt 8
9 3000020748 Kho mượn 657.4 H 531 L Sách Tiếng Việt 7
10 3000020747 Kho mượn 657.4 H 531 L Sách Tiếng Việt 6
  1  2 of 2 
Nhận xét