Sách tiếng Việt
573 Ph 104 T
Cơ sở sinh lý cá và những ứng dụng vào thực tế sản xuất /
DDC 573
Tác giả CN Phạm Tân Tiến
Nhan đề Cơ sở sinh lý cá và những ứng dụng vào thực tế sản xuất / Phạm Tân Tiến
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2010
Mô tả vật lý 220 tr. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Cá - Sinh lý
Môn học Sinh lý động vật thủy sản
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000019325-7
Địa chỉ Kho mượn(12): 3000019023-34
000 00000nam a2200000 4500
00123339
00211
0045411B948-1087-447C-AB9C-AFA36A7054C2
005201504200850
008130110s2010 vm| vie
0091 0
039|a20150420085016|boanhntk|c20130307085033|dvanpth|y20100914|zngavt
082 |a573|bPh 104 T
100 |aPhạm Tân Tiến
245 |aCơ sở sinh lý cá và những ứng dụng vào thực tế sản xuất / |cPhạm Tân Tiến
260 |aHà Nội : |bGiáo dục Việt Nam, |c2010
300 |a220 tr. ; |c24 cm
650 |aCá - Sinh lý
690|aSinh lý động vật thủy sản
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000019325-7
852|bKho mượn|j(12): 3000019023-34
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/500_tunhien_toan/570_sinhhoc_khoahocdoisong/cososinhlyca&nhungungdungvaothuctesx(phamtantien)_001smallthumb.jpg
890|a15|b245|c1|d168
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000019325 Kho đọc Sinh viên 573 Ph 104 T Sách Tiếng Việt 1
2 1000019326 Kho đọc Sinh viên 573 Ph 104 T Sách Tiếng Việt 2
3 1000019327 Kho đọc Sinh viên 573 Ph 104 T Sách Tiếng Việt 3
4 3000019023 Kho mượn 573 Ph 104 T Sách Tiếng Việt 4
5 3000019024 Kho mượn 573 Ph 104 T Sách Tiếng Việt 5
6 3000019025 Kho mượn 573 Ph 104 T Sách Tiếng Việt 6
7 3000019026 Kho mượn 573 Ph 104 T Sách Tiếng Việt 7
8 3000019027 Kho mượn 573 Ph 104 T Sách Tiếng Việt 8
9 3000019028 Kho mượn 573 Ph 104 T Sách Tiếng Việt 9
10 3000019029 Kho mượn 573 Ph 104 T Sách Tiếng Việt 10
  1  2 of 2 
Nhận xét