Sách tiếng Việt
338.5 B 200 D
Kinh tế học vi mô /
DDC 338.5
Tác giả CN Begg, David
Nhan đề Kinh tế học vi mô / David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch; Nhóm giảng viên khoa Kinh tế học Trường ĐHKTQD dịch
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 3
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thống kê, 2010
Mô tả vật lý 330 tr. ; 24 cm
Phụ chú Dịch theo bộ: 'Economics' - Tái bản lần thứ 8, nxb McGraw-Hill.
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế học vi mô
Môn học Kinh tế vi mô
Tác giả(bs) CN Fischer, Stanley
Tác giả(bs) CN Dornbusch, Rudiger
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000019390-2
Địa chỉ Kho mượn(8): 3000019283-90
000 00000nam a2200000 4500
00123328
00211
0048F85752B-B152-4928-83D6-98968554AA58
005201501261011
008130110s2010 vm| vie
0091 0
039|a20150126101118|bngavt|c20131203103452|dvanpth|y20100913|zoanhntk
082 |a338.5|bB 200 D
100 |aBegg, David
245 |aKinh tế học vi mô / |cDavid Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch; Nhóm giảng viên khoa Kinh tế học Trường ĐHKTQD dịch
250 |aTái bản lần thứ 3
260 |aHà Nội : |bThống kê, |c2010
300 |a330 tr. ; |c24 cm
500 |aDịch theo bộ: 'Economics' - Tái bản lần thứ 8, nxb McGraw-Hill.
650 |aKinh tế học vi mô
690|aKinh tế vi mô
700 |aFischer, Stanley
700 |aDornbusch, Rudiger
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000019390-2
852|bKho mượn|j(8): 3000019283-90
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata3/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/kinhtehocvimo_davidbegg/0page_001thumbimage.jpg
890|a11|b126|c1|d10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000019290 Kho mượn 338.5 B 200 D Sách Tiếng Việt 11
2 3000019289 Kho mượn 338.5 B 200 D Sách Tiếng Việt 10
3 3000019288 Kho mượn 338.5 B 200 D Sách Tiếng Việt 9
4 3000019287 Kho mượn 338.5 B 200 D Sách Tiếng Việt 8
5 3000019286 Kho mượn 338.5 B 200 D Sách Tiếng Việt 7
6 3000019285 Kho mượn 338.5 B 200 D Sách Tiếng Việt 6
7 3000019284 Kho mượn 338.5 B 200 D Sách Tiếng Việt 5
8 3000019283 Kho mượn 338.5 B 200 D Sách Tiếng Việt 4
9 1000019392 Kho đọc Sinh viên 338.5 B 200 D Sách Tiếng Việt 3
10 1000019391 Kho đọc Sinh viên 338.5 B 200 D Sách Tiếng Việt 2
  1  2 of 2 
Nhận xét