Sách tiếng Việt
495.1 L 450 K
Tiếng Trung Quốc cho người mới bắt đầu /
DDC 495.1
Tác giả CN Lỗ Kiện Kí
Nhan đề Tiếng Trung Quốc cho người mới bắt đầu / Lỗ Kiện Kí, Lý Đoán Vũ; Nguyễn Thị Minh Hồng dịch
Thông tin xuất bản Tp. HCM : Tổng hợp tp HCM, 2006
Mô tả vật lý 326 tr. ; 26cm +
Thuật ngữ chủ đề Hán ngữ
Tác giả(bs) CN Lý Đoán Vũ
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(1): 1000019314
Địa chỉ Kho mượn(2): 3000018999-9000
000 00000nam a2200000 4500
00123284
00211
00469C68E42-2FDE-4EE2-BB57-0DC9EFE9FB25
005201704041704
008130110s2006 vm| vie
0091 0
039|a20170404170400|bvinhpq|c20101110|dvanpth|y20100607|zTRANGVT
082 |a495.1|bL 450 K
100 |aLỗ Kiện Kí
245 |aTiếng Trung Quốc cho người mới bắt đầu / |cLỗ Kiện Kí, Lý Đoán Vũ; Nguyễn Thị Minh Hồng dịch
260 |aTp. HCM : |bTổng hợp tp HCM, |c2006
300 |a326 tr. ; |c26cm +|e4 audio CD
546 |aSách song ngữ Hoa - Việt
650 |aHán ngữ
700 |aLý Đoán Vũ
852|bKho đọc Sinh viên|j(1): 1000019314
852|bKho mượn|j(2): 3000018999-9000
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tiengviet/400_ngonngu/490_ngonngukhac/tiengtrungquocchonguoibatdau_lokienki/pagethumbimage.jpg
890|a3|b92|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000019000 Kho mượn 495.1 L 450 K Sách Tiếng Việt 3
2 3000018999 Kho mượn 495.1 L 450 K Sách Tiếng Việt 2
3 1000019314 Kho đọc Sinh viên 495.1 L 450 K Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét