Sách tiếng Việt
332.01 L 600
Lý thuyết tài chính tiền tệ /
DDC 332.01
Nhan đề Lý thuyết tài chính tiền tệ / Nguyễn Đăng Dờn và các tác giả khác
Thông tin xuất bản TP Hồ Chí Minh : Đại học Quốc Gia Tp HCM, 2009
Mô tả vật lý 391 tr. ; 24 cm
Phụ chú Đầu trang TS: Trường Đại học Kinh tế Tp. HCM
Thuật ngữ chủ đề Tài chính - Tiền tệ
Môn học Tài chính tiền tệ
Tác giả(bs) CN Nguyễn Kim Trọng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Đăng Dờn
Tác giả(bs) CN Nguyễn Quốc Anh
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000018916-8
Địa chỉ Kho mượn(12): 3000017759-70
000 00000nam a2200000 4500
00123025
00211
0048513C42E-186D-40F0-BD07-1473179E4C35
005201608250751
008130110s2009 vm| vie
0091 0
039|a20160825075124|bngavt|c20130320134804|dluuyen|y20091228|zngavt
082 |a332.01|bL 600
245 |aLý thuyết tài chính tiền tệ / |cNguyễn Đăng Dờn và các tác giả khác
260 |aTP Hồ Chí Minh : |bĐại học Quốc Gia Tp HCM, |c2009
300 |a391 tr. ; |c24 cm
500 |aĐầu trang TS: Trường Đại học Kinh tế Tp. HCM
650 |aTài chính - Tiền tệ
690|aTài chính tiền tệ
700 |aNguyễn Kim Trọng
700 |aNguyễn Đăng Dờn
700 |aNguyễn Quốc Anh
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000018916-8
852|bKho mượn|j(12): 3000017759-70
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/lythuyettaichinhtiente_nguyendangdon/0page0001thumbimage.jpg
890|a15|b416|c1|d2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000017770 Kho mượn 332.01 L 600 Sách Tiếng Việt 15
2 3000017769 Kho mượn 332.01 L 600 Sách Tiếng Việt 14
3 3000017768 Kho mượn 332.01 L 600 Sách Tiếng Việt 13
4 3000017767 Kho mượn 332.01 L 600 Sách Tiếng Việt 12
5 3000017766 Kho mượn 332.01 L 600 Sách Tiếng Việt 11
6 3000017765 Kho mượn 332.01 L 600 Sách Tiếng Việt 10
7 3000017764 Kho mượn 332.01 L 600 Sách Tiếng Việt 9
8 3000017763 Kho mượn 332.01 L 600 Sách Tiếng Việt 8
9 3000017762 Kho mượn 332.01 L 600 Sách Tiếng Việt 7
10 3000017761 Kho mượn 332.01 L 600 Sách Tiếng Việt 6
  1  2 of 2 
Nhận xét