Sách tiếng Việt
382 Đ 406 V
Quản trị Ngoại thương /
DDC 382
Tác giả CN Đoàn Thị Hồng Vân
Nhan đề Quản trị Ngoại thương / Đoàn Thị Hồng Vân, Kim Ngọc Đạt
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2009
Mô tả vật lý 568 tr. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Ngoại thương
Tác giả(bs) CN Kim Ngọc Đạt
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000018943-5
Địa chỉ Kho mượn(27): 3000017911-5, 3000017988-94, 3000018568-82
000 00000nam a2200000 4500
00123015
00211
0041DC5CC22-CF48-4FCA-A67C-66E47A5DFADD
005201612021031
008130110s2009 vm| vie
0091 0
039|a20161202103016|bvinhpq|c20100629|dvanpth|y20091225|zluuyen
082 |a382|bĐ 406 V
100 |aĐoàn Thị Hồng Vân
245 |aQuản trị Ngoại thương / |cĐoàn Thị Hồng Vân, Kim Ngọc Đạt
260 |aHà Nội : |bLao động - Xã hội, |c2009
300 |a568 tr. ; |c24 cm
650 |aNgoại thương
700 |aKim Ngọc Đạt
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000018943-5
852|bKho mượn|j(27): 3000017911-5, 3000017988-94, 3000018568-82
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/380_thuongmai_truyenthong_vantai/quantringoaithuong/page thumbimage.jpg
890|a30|b192|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000018582 Kho mượn 382 Đ 406 V Sách Tiếng Việt 30
2 3000018581 Kho mượn 382 Đ 406 V Sách Tiếng Việt 29
3 3000018580 Kho mượn 382 Đ 406 V Sách Tiếng Việt 28
4 3000018579 Kho mượn 382 Đ 406 V Sách Tiếng Việt 27
5 3000018578 Kho mượn 382 Đ 406 V Sách Tiếng Việt 26
6 3000018577 Kho mượn 382 Đ 406 V Sách Tiếng Việt 25
7 3000018576 Kho mượn 382 Đ 406 V Sách Tiếng Việt 24
8 3000018575 Kho mượn 382 Đ 406 V Sách Tiếng Việt 23
9 3000018574 Kho mượn 382 Đ 406 V Sách Tiếng Việt 22
10 3000018573 Kho mượn 382 Đ 406 V Sách Tiếng Việt 21
  1  2  3 of 3 
Nhận xét