Sách tiếng Việt
629.28 Ng 450 H
Chẩn đoán và bảo dưỡng kỹ thuật ô tô /
DDC 629.28
Tác giả CN Ngô Hắc Hùng
Nhan đề Chẩn đoán và bảo dưỡng kỹ thuật ô tô / Ngô Hắc Hùng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giao thông vận tải, 2008
Mô tả vật lý 231 tr. ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề Ô tô - Sửa chữa và bảo trì
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000018877-9
Địa chỉ Kho mượn(7): 3000017549-55
000 00000nam a2200000 4500
00123005
00211
00471E5C80B-DF5E-4197-85D4-C46EB4530450
005201510200907
008130110s2008 vm| vie
0091 0
039|a20151020090725|bngavt|c20100108|dvanpth|y20091224|zngavt
082 |a629.28|bNg 450 H
100 |aNgô Hắc Hùng
245 |aChẩn đoán và bảo dưỡng kỹ thuật ô tô / |cNgô Hắc Hùng
260 |aHà Nội : |bGiao thông vận tải, |c2008
300 |a231 tr. ; |c27 cm
650 |aÔ tô - Sửa chữa và bảo trì
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000018877-9
852|bKho mượn|j(7): 3000017549-55
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata4/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/chandoanvabaoduongkythuatoto_ngohachung/0page_001thumbimage.jpg
890|a10|b28|c1|d13
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000017555 Kho mượn 629.28 Ng 450 H Sách Tiếng Việt 10
2 3000017554 Kho mượn 629.28 Ng 450 H Sách Tiếng Việt 9 Hạn trả:04-02-2021
3 3000017553 Kho mượn 629.28 Ng 450 H Sách Tiếng Việt 8
4 3000017552 Kho mượn 629.28 Ng 450 H Sách Tiếng Việt 7
5 3000017551 Kho mượn 629.28 Ng 450 H Sách Tiếng Việt 6
6 3000017550 Kho mượn 629.28 Ng 450 H Sách Tiếng Việt 5
7 3000017549 Kho mượn 629.28 Ng 450 H Sách Tiếng Việt 4
8 1000018879 Kho đọc Sinh viên 629.28 Ng 450 H Sách Tiếng Việt 3
9 1000018878 Kho đọc Sinh viên 629.28 Ng 450 H Sách Tiếng Việt 2
10 1000018877 Kho đọc Sinh viên 629.28 Ng 450 H Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét