Sách tiếng Việt
664.8 Ng 527 T
Bảo quản và chế biến rau quả /
DDC 664.8
Tác giả CN Nguyễn Vân Tiếp
Nhan đề Bảo quản và chế biến rau quả / Nguyễn Vân Tiếp, Quách Đĩnh, Nguyễn Văn Thoa
Lần xuất bản In lần thứ 3 có sửa chữa và bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2008
Mô tả vật lý 327 tr. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Rau quả-Bảo quản
Thuật ngữ chủ đề Rau quả-Chế biến
Môn học Nguyên liệu thực phẩm và công nghệ sau thu hoạch
Môn học Công nghệ chế biến chè, cà phê, ca cao, hạt điều và rau quả
Môn học Công nghệ các sản phẩm từ thực vật
Tác giả(bs) CN Quách Đĩnh
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Thoa
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000018862-4
Địa chỉ Kho mượn(7): 3000017496-502
000 00000nam a2200000 4500
00122980
00211
00493684ED2-96B2-498A-8F41-7D56CA9A2F08
005201709140945
008130110s2008 vm| vie
0091 0
039|a20170914094507|boanhntk|c20160518083107|dngavt|y20091216|zngavt
082 |a664.8|bNg 527 T
100 |aNguyễn Vân Tiếp
245 |aBảo quản và chế biến rau quả / |cNguyễn Vân Tiếp, Quách Đĩnh, Nguyễn Văn Thoa
250 |aIn lần thứ 3 có sửa chữa và bổ sung
260 |aHà Nội : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2008
300 |a327 tr. ; |c24 cm
650 |aRau quả|xBảo quản
650 |aRau quả|xChế biến
690 |aNguyên liệu thực phẩm và công nghệ sau thu hoạch
690 |aCông nghệ chế biến chè, cà phê, ca cao, hạt điều và rau quả
690|aCông nghệ các sản phẩm từ thực vật
700 |aQuách Đĩnh
700 |aNguyễn Văn Thoa
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000018862-4
852|bKho mượn|j(7): 3000017496-502
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata4/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/660_kythuathoahoc/baoquanvachebienrauqua_nguyenvantiep/0page_001thumbimagethumbimage.jpg
890|a10|b637|c1|d21
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000017502 Kho mượn 664.8 Ng 527 T Sách Tiếng Việt 10
2 3000017501 Kho mượn 664.8 Ng 527 T Sách Tiếng Việt 9
3 3000017500 Kho mượn 664.8 Ng 527 T Sách Tiếng Việt 8
4 3000017499 Kho mượn 664.8 Ng 527 T Sách Tiếng Việt 7
5 3000017498 Kho mượn 664.8 Ng 527 T Sách Tiếng Việt 6
6 3000017497 Kho mượn 664.8 Ng 527 T Sách Tiếng Việt 5
7 3000017496 Kho mượn 664.8 Ng 527 T Sách Tiếng Việt 4
8 1000018864 Kho đọc Sinh viên 664.8 Ng 527 T Sách Tiếng Việt 3
9 1000018863 Kho đọc Sinh viên 664.8 Ng 527 T Sách Tiếng Việt 2
10 1000018862 Kho đọc Sinh viên 664.8 Ng 527 T Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét