Sách tiếng Việt
658.3 Gi 108
Giáo trình Quản trị nhân lực /
DDC 658.3
Nhan đề Giáo trình Quản trị nhân lực / Nguyễn Văn Điềm, Nguyễn Ngọc Quân
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb. ĐHKTQD, 2007
Mô tả vật lý 338 tr. ; 24 cm
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Bộ môn Quản trị nhân lực
Thuật ngữ chủ đề Quản trị nhân sự
Môn học Quản trị nguồn nhân lực
Tác giả(bs) CN Nguyễn Ngọc Quân
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Điềm
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000018524-6
Địa chỉ Kho mượn(6): 3000016932-7
000 00000nam a2200000 4500
00122527
00211
0042364D620-FB45-41DB-8991-5BE0FB1E1E8D
005202210271419
008130110s2007 vm| vie
0091 0
039|a20221027141927|btrangthuvien|c20130717144641|dvanpth|y20090330|zoanhntk
082 |a658.3|bGi 108
245 |aGiáo trình Quản trị nhân lực / |cNguyễn Văn Điềm, Nguyễn Ngọc Quân
260 |aHà Nội : |bNxb. ĐHKTQD, |c2007
300 |a338 tr. ; |c24 cm
500 |aĐầu trang tên sách ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Bộ môn Quản trị nhân lực
650 |aQuản trị nhân sự
690 |aQuản trị nguồn nhân lực
700 |aNguyễn Ngọc Quân
700 |aNguyễn Văn Điềm
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000018524-6
852|bKho mượn|j(6): 3000016932-7
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/quan tri nhan luc_nguyen van diem_001smallthumb.jpg
890|a9|b387|c1|d81
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000016937 Kho mượn 658.3 Gi 108 Sách Tiếng Việt 9
2 3000016936 Kho mượn 658.3 Gi 108 Sách Tiếng Việt 8
3 3000016935 Kho mượn 658.3 Gi 108 Sách Tiếng Việt 7
4 3000016934 Kho mượn 658.3 Gi 108 Sách Tiếng Việt 6
5 3000016933 Kho mượn 658.3 Gi 108 Sách Tiếng Việt 5
6 1000018526 Kho đọc Sinh viên 658.3 Gi 108 Sách Tiếng Việt 3
7 1000018525 Kho đọc Sinh viên 658.3 Gi 108 Sách Tiếng Việt 2
8 1000018524 Kho đọc Sinh viên 658.3 Gi 108 Sách Tiếng Việt 1
9 3000016932 Kho mượn 658.3 Gi 108 Sách Tiếng Việt 4
  1 of 1 
Nhận xét