Sách tiếng Việt
664.07 Tr 121 L
Các phản ứng cơ bản và biến đổi của thực phẩm trong quá trình công nghệ /
DDC 664.07
Tác giả CN Trần Thị Luyến
Nhan đề Các phản ứng cơ bản và biến đổi của thực phẩm trong quá trình công nghệ / Trần Thị Luyến
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nông Nghiệp, 2006
Mô tả vật lý 199 tr. ; 27 cm
Phụ chú Giáo trình trường đại học Nha Trang
Thuật ngữ chủ đề Thực phẩm - Kỹ thuật
Thuật ngữ chủ đề Thực phẩm - Phân tích
Môn học Các quá trình và thiết bị công nghệ thực phẩm
Môn học Biến đổi của thực phẩm trong quá trình chế biến và bảo quản
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000018404-6
Địa chỉ Kho mượn(17): 3000016242-58
000 00000nam a2200000 4500
00122421
00211
0040C9C5792-5CE7-415E-B7E7-2EE2C4399C37
005201703221455
008130110s2006 vm| vie
0091 0
039|a20170322145546|boanhntk|c20140613143619|dnguyenloi|y20081127|zoanhntk
082 |a664.07|bTr 121 L
100 |aTrần Thị Luyến
245 |aCác phản ứng cơ bản và biến đổi của thực phẩm trong quá trình công nghệ / |cTrần Thị Luyến
260 |aHà Nội : |bNông Nghiệp, |c2006
300 |a199 tr. ; |c27 cm
500 |aGiáo trình trường đại học Nha Trang
650 |aThực phẩm - Kỹ thuật
650 |aThực phẩm - Phân tích
690|aCác quá trình và thiết bị công nghệ thực phẩm
690|aBiến đổi của thực phẩm trong quá trình chế biến và bảo quản
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000018404-6
852|bKho mượn|j(17): 3000016242-58
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata3/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/660_kythuathoahoc/cacphanungcobanvabiendoicuathucpham_tranthiluyen/00page_001thumbimage.jpg
890|a20|b813|c1|d96
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000018404 Kho đọc Sinh viên 664.07 Tr 121 L Sách Tiếng Việt 1
2 1000018405 Kho đọc Sinh viên 664.07 Tr 121 L Sách Tiếng Việt 2
3 1000018406 Kho đọc Sinh viên 664.07 Tr 121 L Sách Tiếng Việt 3 Mất KLD
4 3000016242 Kho mượn 664.07 Tr 121 L Sách Tiếng Việt 4
5 3000016243 Kho mượn 664.07 Tr 121 L Sách Tiếng Việt 5
6 3000016244 Kho mượn 664.07 Tr 121 L Sách Tiếng Việt 6
7 3000016245 Kho mượn 664.07 Tr 121 L Sách Tiếng Việt 7
8 3000016246 Kho mượn 664.07 Tr 121 L Sách Tiếng Việt 8
9 3000016247 Kho mượn 664.07 Tr 121 L Sách Tiếng Việt 9
10 3000016248 Kho mượn 664.07 Tr 121 L Sách Tiếng Việt 10
  1  2 of 2 
Nhận xét