Sách tiếng Việt
664.94 Ng 527 C
Công nghệ chế biến thực phẩm thủy sản :
DDC 664.94
Tác giả CN Nguyễn Trọng Cẩn
Nhan đề Công nghệ chế biến thực phẩm thủy sản : Tập 1: Nguyên liệu chế biến thủy sản / Nguyễn Trọng Cẩn, Đỗ Minh Phụng, Nguyễn Anh Tuấn
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 2 có bổ sung, sửa chữa
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nông nghiệp, 2006
Mô tả vật lý 254 tr. ; 27 cm
Phụ chú Giáo trình Trường đại học Nha Trang
Thuật ngữ chủ đề Chế biến thủy sản - Nguyên liệu
Môn học Công nghệ các sản phẩm dùng trong công nghiệp và y dược thủy sản
Môn học Công nghệ sản xuất đồ hộp
Môn học Kỹ thuật chế biến thủy sản
Môn học Đảm bảo chất lượng nguyên liệu thủy sản (Mã HPCH: FS516)
Môn học Bảo quản sản phẩm trên tàu cá
Môn học Công nghệ đồ hộp
Môn học Bảo quản sản phẩm sau thu hoạch
Môn học Nguyên liệu thủy sản và công nghệ sau thu hoạch
Môn học Thu hoạch, xử lý bảo quản thủy sản
Môn học Cung ứng nguyên vật liệu trong chế biến thủy sản
Tác giả(bs) CN Đỗ Minh Phụng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Anh Tuấn
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000018407-9
Địa chỉ Kho mượn(17): 3000016259-75
000 00000nam a2200000 4500
00122420
00211
0044A43B39B-033E-4235-98B6-BC29679C55A6
005201908281440
008130110s2006 vm| vie
0091 0
039|a20190828143959|btrangthuvien|c20190827140936|dtrangthuvien|y20081127|zoanhntk
082 |a664.94|bNg 527 C
100 |aNguyễn Trọng Cẩn
245 |aCông nghệ chế biến thực phẩm thủy sản : |bTập 1: Nguyên liệu chế biến thủy sản / |cNguyễn Trọng Cẩn, Đỗ Minh Phụng, Nguyễn Anh Tuấn
250 |aTái bản lần thứ 2 có bổ sung, sửa chữa
260 |aHà Nội : |bNông nghiệp, |c2006
300 |a254 tr. ; |c27 cm
500 |aGiáo trình Trường đại học Nha Trang
650 |aChế biến thủy sản - Nguyên liệu
690|aCông nghệ các sản phẩm dùng trong công nghiệp và y dược thủy sản
690|aCông nghệ sản xuất đồ hộp
690|aKỹ thuật chế biến thủy sản
690|aĐảm bảo chất lượng nguyên liệu thủy sản (Mã HPCH: FS516)
690|aBảo quản sản phẩm trên tàu cá
690|aCông nghệ đồ hộp
690|aBảo quản sản phẩm sau thu hoạch
690|aNguyên liệu thủy sản và công nghệ sau thu hoạch
690|aThu hoạch, xử lý bảo quản thủy sản
690|aCung ứng nguyên vật liệu trong chế biến thủy sản
700 |aĐỗ Minh Phụng
700 |aNguyễn Anh Tuấn
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000018407-9
852|bKho mượn|j(17): 3000016259-75
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/600_khoahocungdung_congnghe/660_kythuathoahoc/cong nghe cbtpts t1..._nguyen trong cansmallthumb.jpg
890|a20|b879|c1|d206
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000016275 Kho mượn 664.94 Ng 527 C Sách Tiếng Việt 20
2 3000016274 Kho mượn 664.94 Ng 527 C Sách Tiếng Việt 19
3 3000016273 Kho mượn 664.94 Ng 527 C Sách Tiếng Việt 18
4 3000016272 Kho mượn 664.94 Ng 527 C Sách Tiếng Việt 17
5 3000016271 Kho mượn 664.94 Ng 527 C Sách Tiếng Việt 16
6 3000016270 Kho mượn 664.94 Ng 527 C Sách Tiếng Việt 15 Hạn trả:09-06-2020
7 3000016269 Kho mượn 664.94 Ng 527 C Sách Tiếng Việt 14
8 3000016268 Kho mượn 664.94 Ng 527 C Sách Tiếng Việt 13
9 3000016267 Kho mượn 664.94 Ng 527 C Sách Tiếng Việt 12
10 3000016266 Kho mượn 664.94 Ng 527 C Sách Tiếng Việt 11
  1  2 of 2 
Nhận xét