Sách tiếng Việt
613.62 Th 250 Ngh
Kỹ thuật an toàn trong sản xuất và sử dụng hóa chất /
DDC 613.62
Tác giả CN Thế Nghĩa
Nhan đề Kỹ thuật an toàn trong sản xuất và sử dụng hóa chất / Thế Nghĩa
Thông tin xuất bản Tp. HCM : Trẻ, 2007
Mô tả vật lý 239 tr. ; 21 cm
Thuật ngữ chủ đề Hóa chất - An toàn
Thuật ngữ chủ đề An toàn lao động
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(2): 1000017958-9
Địa chỉ Kho mượn(8): 3000014535-42
000 00000nam a2200000 4500
00122153
00211
004DADDB23E-0940-489D-91DE-CD890D976CCE
008130110s2007 vm| vie
0091 0
039|a20080904|bvanpth|y20080729|zoanhntk
082 |a613.62|bTh 250 Ngh
100 |aThế Nghĩa
245 |aKỹ thuật an toàn trong sản xuất và sử dụng hóa chất / |cThế Nghĩa
260 |aTp. HCM : |bTrẻ, |c2007
300 |a239 tr. ; |c21 cm
650 |aHóa chất - An toàn
650 |aAn toàn lao động
852|bKho đọc Sinh viên|j(2): 1000017958-9
852|bKho mượn|j(8): 3000014535-42
890|a10|b59|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000014542 Kho mượn 613.62 Th 250 Ngh Sách Tiếng Việt 10
2 3000014541 Kho mượn 613.62 Th 250 Ngh Sách Tiếng Việt 9
3 3000014540 Kho mượn 613.62 Th 250 Ngh Sách Tiếng Việt 8
4 3000014539 Kho mượn 613.62 Th 250 Ngh Sách Tiếng Việt 7
5 3000014538 Kho mượn 613.62 Th 250 Ngh Sách Tiếng Việt 6
6 3000014537 Kho mượn 613.62 Th 250 Ngh Sách Tiếng Việt 5
7 3000014536 Kho mượn 613.62 Th 250 Ngh Sách Tiếng Việt 4
8 3000014535 Kho mượn 613.62 Th 250 Ngh Sách Tiếng Việt 3
9 1000017959 Kho đọc Sinh viên 613.62 Th 250 Ngh Sách Tiếng Việt 2
10 1000017958 Kho đọc Sinh viên 613.62 Th 250 Ngh Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét