Sách tiếng Việt
628.162 Ng 527 Th
Xử lý nước cấp sinh hoạt và công nghiệp /
DDC 628.162
Tác giả CN Nguyễn Thị Thu Thủy
Nhan đề Xử lý nước cấp sinh hoạt và công nghiệp / Nguyễn Thị Thu Thủy
Lần xuất bản In lần thứ 4 có sửa chữa, lần 6.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2006
Mô tả vật lý 256 tr. ; 24 cm
Phụ chú Bản số năm 2000
Thuật ngữ chủ đề Xử lý nước
Thuật ngữ chủ đề Nước - Xử lý
Môn học Kỹ thuật xử lý nước cấp (lý thuyết + đồ án)
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000018036-8
Địa chỉ Kho mượn(14): 3000015795-806, 3000017429, 3000036799
000 00000nam a2200000 4500
00122130
00211
004CDF92FB6-0739-4AD4-82D1-D5E615EB78DA
005201410211622
008130110s2006 vm| vie
0091 0
039|a20141021162241|bvanpth|c20141021162221|dvanpth|y20080729|zoanhntk
082 |a628.162|bNg 527 Th
100 |aNguyễn Thị Thu Thủy
245 |aXử lý nước cấp sinh hoạt và công nghiệp / |cNguyễn Thị Thu Thủy
250 |aIn lần thứ 4 có sửa chữa, lần 6.
260 |aHà Nội : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2006
300 |a256 tr. ; |c24 cm
500|aBản số năm 2000
650 |aXử lý nước
650 |aNước - Xử lý
690|aKỹ thuật xử lý nước cấp (lý thuyết + đồ án)
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000018036-8
852|bKho mượn|j(14): 3000015795-806, 3000017429, 3000036799
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata2/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/xu ly nuoc cap sinh hoat_nguyenthithuthuy/nguyenthithuthuythumbimage.jpg
890|a17|b302|c1|d37
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000036799 Kho mượn 628.162 Ng 527 Th Sách Tiếng Việt 17
2 3000017429 Kho mượn 628.162 Ng 527 Th Sách Tiếng Việt 16
3 3000015806 Kho mượn 628.162 Ng 527 Th Sách Tiếng Việt 15
4 3000015805 Kho mượn 628.162 Ng 527 Th Sách Tiếng Việt 14
5 3000015804 Kho mượn 628.162 Ng 527 Th Sách Tiếng Việt 13
6 3000015803 Kho mượn 628.162 Ng 527 Th Sách Tiếng Việt 12
7 3000015802 Kho mượn 628.162 Ng 527 Th Sách Tiếng Việt 11
8 3000015801 Kho mượn 628.162 Ng 527 Th Sách Tiếng Việt 10
9 3000015800 Kho mượn 628.162 Ng 527 Th Sách Tiếng Việt 9
10 3000015799 Kho mượn 628.162 Ng 527 Th Sách Tiếng Việt 8
  1  2 of 2 
Nhận xét