Sách tiếng Việt
579.2 Ph 104 T
Virut học :
DDC 579.2
Tác giả CN Phạm Văn Ty
Nhan đề Virut học : Dành cho sinh viên ngành Khoa học tự nhiên / Phạm Văn Ty
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2007
Mô tả vật lý 352 tr. ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề Vi rút học
Môn học Bệnh virus ở động vật thủy sản
Môn học Vi sinh vật học đại cương
Môn học Virus học
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000017709-11
Địa chỉ Kho mượn(12): 3000014664-75
000 00000nam a2200000 4500
00122113
00211
004790B7A6C-BAAD-451E-A851-9B117A0ED855
005201709131549
008130110s2007 vm| vie
0091 0
039|a20170913155203|bhienhtt|c20150323105756|dvanpth|y20080728|zoanhntk
082 |a579.2|bPh 104 T
100 |aPhạm Văn Ty
245 |aVirut học : |bDành cho sinh viên ngành Khoa học tự nhiên / |cPhạm Văn Ty
250 |aTái bản lần thứ nhất
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2007
300 |a352 tr. ; |c27 cm
650 |aVi rút học
690|aBệnh virus ở động vật thủy sản
690|aVi sinh vật học đại cương
690|aVirus học
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000017709-11
852|bKho mượn|j(12): 3000014664-75
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/500_tunhien_toan/570_sinhhoc_khoahocdoisong/virus hoc _pham van ty_001smallthumb.jpg
890|a15|b295|c1|d22
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000017709 Kho đọc Sinh viên 579.2 Ph 104 T Sách Tiếng Việt 1
2 1000017710 Kho đọc Sinh viên 579.2 Ph 104 T Sách Tiếng Việt 2
3 1000017711 Kho đọc Sinh viên 579.2 Ph 104 T Sách Tiếng Việt 3
4 3000014664 Kho mượn 579.2 Ph 104 T Sách Tiếng Việt 4
5 3000014665 Kho mượn 579.2 Ph 104 T Sách Tiếng Việt 5
6 3000014666 Kho mượn 579.2 Ph 104 T Sách Tiếng Việt 6
7 3000014667 Kho mượn 579.2 Ph 104 T Sách Tiếng Việt 7
8 3000014668 Kho mượn 579.2 Ph 104 T Sách Tiếng Việt 8
9 3000014669 Kho mượn 579.2 Ph 104 T Sách Tiếng Việt 9
10 3000014670 Kho mượn 579.2 Ph 104 T Sách Tiếng Việt 10
  1  2 of 2 
Nhận xét