Sách tiếng Việt
663.42 Kh 401
Khoa học công nghệ malt và bia /
DDC 663.42
Nhan đề Khoa học công nghệ malt và bia / Nguyễn Thị Hiền và các tác giả khác
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2007
Mô tả vật lý 413 tr. ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề Bia (thức uống) - Công nghệ sản xuất
Môn học Công nghệ rượu, bia và nước giải khát
Tác giả(bs) CN Lê Thanh Mai
Tác giả(bs) CN Lê Thị Lan Chi
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Hiền
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000017541-3
Địa chỉ Kho mượn(7): 3000013669-75
000 00000nam a2200000 4500
00122081
00211
0042D9DD906-F7BF-4B6A-8A76-DF52D7BA1504
005201303201554
008130110s20072007vm| vie
0091 0
039|a20130320155244|bvanpth|c20130320155219|dvanpth|y20080725|zoanhntk
082 |a663.42|bKh 401
245 |aKhoa học công nghệ malt và bia / |cNguyễn Thị Hiền và các tác giả khác
260 |aHà Nội : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2007
300 |a413 tr. ; |c27 cm
650 |aBia (thức uống) - Công nghệ sản xuất
690|aCông nghệ rượu, bia và nước giải khát
700 |aLê Thanh Mai
700 |aLê Thị Lan Chi
700 |aNguyễn Thị Hiền
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000017541-3
852|bKho mượn|j(7): 3000013669-75
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/600_khoahocungdung_congnghe/660_kythuathoahoc/khoa hoc cong nghe malt va bia_nguyen thi hien_001thumbimage.jpg
890|a10|b983|c1|d127
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000013675 Kho mượn 663.42 Kh 401 Sách Tiếng Việt 10
2 3000013674 Kho mượn 663.42 Kh 401 Sách Tiếng Việt 9
3 3000013673 Kho mượn 663.42 Kh 401 Sách Tiếng Việt 8 Hạn trả:29-05-2020
4 3000013672 Kho mượn 663.42 Kh 401 Sách Tiếng Việt 7 Hạn trả:10-06-2020
5 3000013671 Kho mượn 663.42 Kh 401 Sách Tiếng Việt 6 Hạn trả:30-10-2013
6 3000013670 Kho mượn 663.42 Kh 401 Sách Tiếng Việt 5 Hạn trả:17-06-2020
7 3000013669 Kho mượn 663.42 Kh 401 Sách Tiếng Việt 4
8 1000017543 Kho đọc Sinh viên 663.42 Kh 401 Sách Tiếng Việt 3 Hạn trả:04-06-2020
9 1000017542 Kho đọc Sinh viên 663.42 Kh 401 Sách Tiếng Việt 2 Mất KLD
10 1000017541 Kho đọc Sinh viên 663.42 Kh 401 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét