Sách tiếng Việt
546 Ng 527 V
Câu hỏi và bài tập hóa học vô cơ :
DDC 546
Tác giả CN Nguyễn Đức Vận
Nhan đề Câu hỏi và bài tập hóa học vô cơ : Phần kim loại / Nguyễn Đức Vận, Nguyễn Huy Tiến
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2008
Mô tả vật lý 327 tr. ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề Hóa học vô cơ
Môn học Hóa vô cơ
Tác giả(bs) CN Nguyễn Huy Tiến
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000017625-7
Địa chỉ Kho mượn(7): 3000013964-70
000 00000nam a2200000 4500
00122030
00211
004A3E90649-5171-4C4E-91A5-340D09DAD969
005201611030811
008130110s2008 vm| vie
0091 0
039|a20161103081233|boanhntk|c20141021171219|dvanpth|y20080617|zoanhntk
082 |a546|bNg 527 V
100 |aNguyễn Đức Vận
245 |aCâu hỏi và bài tập hóa học vô cơ : |bPhần kim loại / |cNguyễn Đức Vận, Nguyễn Huy Tiến
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2008
300 |a327 tr. ; |c27 cm
650 |aHóa học vô cơ
690 |aHóa vô cơ
700 |aNguyễn Huy Tiến
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000017625-7
852|bKho mượn|j(7): 3000013964-70
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tiengviet/500_tunhien_toan/540_hoahoc_khoahoclienhe/cauhoivabthoahocvoco_phankimloai_ngducvan/0page_001thumbimage.jpg
890|a10|b119|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000017625 Kho đọc Sinh viên 546 Ng 527 V Sách Tiếng Việt 1
2 1000017626 Kho đọc Sinh viên 546 Ng 527 V Sách Tiếng Việt 2
3 1000017627 Kho đọc Sinh viên 546 Ng 527 V Sách Tiếng Việt 3
4 3000013964 Kho mượn 546 Ng 527 V Sách Tiếng Việt 4
5 3000013965 Kho mượn 546 Ng 527 V Sách Tiếng Việt 5
6 3000013966 Kho mượn 546 Ng 527 V Sách Tiếng Việt 6
7 3000013967 Kho mượn 546 Ng 527 V Sách Tiếng Việt 7
8 3000013968 Kho mượn 546 Ng 527 V Sách Tiếng Việt 8
9 3000013969 Kho mượn 546 Ng 527 V Sách Tiếng Việt 9
10 3000013970 Kho mượn 546 Ng 527 V Sách Tiếng Việt 10
  1 of 1 
Nhận xét