Sách tiếng Việt
428.43 McC 100 S
IELTS :
DDC 428.43
Tác giả CN McCarter, Sam
Nhan đề IELTS : Reading tests / Sam McCarter, Judith Ash; Nguyễn Thành Yến chú giải tiếng Việt
Thông tin xuất bản Tp. HCM : Nxb. Tổng hợp Tp.HCM, 2006
Mô tả vật lý 196 tr. ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề IELTS - Giáo trình
Thuật ngữ chủ đề Anh ngữ - Kỹ năng đọc
Tác giả(bs) CN Ash, Judith
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000017306-8
Địa chỉ Kho mượn(7): 3000013038-44
000 00000nam a2200000 4500
00120774
00211
004224F4753-87B2-44CE-9755-ADD723D1D32D
008130110s2006 vm| vie
0091 0
039|a20080306|bvanpth|y20080102|zoanhntk
082 |a428.43|bMcC 100 S
100 |aMcCarter, Sam
245 |aIELTS : |bReading tests / |cSam McCarter, Judith Ash; Nguyễn Thành Yến chú giải tiếng Việt
260 |aTp. HCM : |bNxb. Tổng hợp Tp.HCM, |c2006
300 |a196 tr. ; |c27 cm
650 |aIELTS - Giáo trình
650 |aAnh ngữ - Kỹ năng đọc
700 |aAsh, Judith
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000017306-8
852|bKho mượn|j(7): 3000013038-44
890|a10|b288|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000013044 Kho mượn 428.43 McC 100 S Sách Tiếng Việt 10
2 3000013043 Kho mượn 428.43 McC 100 S Sách Tiếng Việt 9
3 3000013042 Kho mượn 428.43 McC 100 S Sách Tiếng Việt 8
4 3000013041 Kho mượn 428.43 McC 100 S Sách Tiếng Việt 7
5 3000013040 Kho mượn 428.43 McC 100 S Sách Tiếng Việt 6
6 3000013039 Kho mượn 428.43 McC 100 S Sách Tiếng Việt 5
7 3000013038 Kho mượn 428.43 McC 100 S Sách Tiếng Việt 4
8 1000017308 Kho đọc Sinh viên 428.43 McC 100 S Sách Tiếng Việt 3
9 1000017307 Kho đọc Sinh viên 428.43 McC 100 S Sách Tiếng Việt 2
10 1000017306 Kho đọc Sinh viên 428.43 McC 100 S Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét