Sách tiếng Việt
571.6 Ng 527 H
Giáo trình sinh học tế bào :
DDC 571.6
Tác giả CN Nguyễn Như Hiền
Nhan đề Giáo trình sinh học tế bào : Dùng cho sinh viên CĐ, ĐH chuyên ngành sinh học, công nghệ sinh học, Nông - Lâm - Ngư nghiệp và giáo viên sinh học phổ thông / Nguyễn Như Hiền
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo Dục, 2006
Mô tả vật lý 254 tr. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Sinh học tế bào
Từ khóa tự do Tế bào học (Mã môn học: 32071)
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000017090-2
Địa chỉ Kho mượn(7): 3000012579-85
000 00000nam a2200000 4500
00120623
00211
004E2508B79-27EF-47FE-88E3-EC8B3290BB5D
005201801290827
008130110s2006 vm| vie
0091 0
039|a20180129082756|bvinhpq|c20090525|doanhntk|y20071203|zoanhntk
082 |a571.6|bNg 527 H
100 |aNguyễn Như Hiền
245 |aGiáo trình sinh học tế bào : |bDùng cho sinh viên CĐ, ĐH chuyên ngành sinh học, công nghệ sinh học, Nông - Lâm - Ngư nghiệp và giáo viên sinh học phổ thông / |cNguyễn Như Hiền
260 |aHà Nội : |bGiáo Dục, |c2006
300 |a254 tr. ; |c24 cm
650 |aSinh học tế bào
653 |aTế bào học (Mã môn học: 32071)
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000017090-2
852|bKho mượn|j(7): 3000012579-85
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/sachdientu/tiengviet/500_tunhien_toan/570_sinhhoc_khoahocdoisong/giaotrinhsinhhoctebao_nguyennhuhien/pagethumbimage.jpg
890|a10|b360|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000012585 Kho mượn 571.6 Ng 527 H Sách Tiếng Việt 10
2 3000012584 Kho mượn 571.6 Ng 527 H Sách Tiếng Việt 9
3 3000012583 Kho mượn 571.6 Ng 527 H Sách Tiếng Việt 8
4 3000012582 Kho mượn 571.6 Ng 527 H Sách Tiếng Việt 7
5 3000012581 Kho mượn 571.6 Ng 527 H Sách Tiếng Việt 6
6 3000012580 Kho mượn 571.6 Ng 527 H Sách Tiếng Việt 5
7 3000012579 Kho mượn 571.6 Ng 527 H Sách Tiếng Việt 4
8 1000017092 Kho đọc Sinh viên 571.6 Ng 527 H Sách Tiếng Việt 3
9 1000017091 Kho đọc Sinh viên 571.6 Ng 527 H Sách Tiếng Việt 2
10 1000017090 Kho đọc Sinh viên 571.6 Ng 527 H Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét