Sách tiếng Việt
579 K 309 A
Giáo trình vi sinh vật học :
DDC 579
Tác giả CN Kiều Hữu Ảnh
Nhan đề Giáo trình vi sinh vật học : Lý thuyết và bài tập giải sẵn. Phần 1 / Kiều Hữu Ảnh
Nhan đề khác Microbiology :Core concepts and solved problems. Part one
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2006
Mô tả vật lý 402 tr. ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề Vi sinh vật
Thuật ngữ chủ đề Anh ngữ - Anh ngữ kỹ thuật
Môn học Vi sinh vật học
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000016666-8
Địa chỉ Kho mượn(12): 3000011418-29
000 00000nam a2200000 4500
00120518
00211
004E4EAD25C-CCFB-43A6-A082-C1F0996D69AF
005201611031414
008130110s2006 vm| vie
0091 0
039|a20161103141529|boanhntk|c20161103141417|doanhntk|y20071026|zoanhntk
082 |a579|bK 309 A
100 |aKiều Hữu Ảnh
245 |aGiáo trình vi sinh vật học : |bLý thuyết và bài tập giải sẵn. Phần 1 / |cKiều Hữu Ảnh
246 |aMicrobiology :|bCore concepts and solved problems. Part one
260 |aHà Nội : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2006
300 |a402 tr. ; |c27 cm
546 |aSong ngữ Việt - Anh
650 |aVi sinh vật
650 |aAnh ngữ - Anh ngữ kỹ thuật
690|aVi sinh vật học
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000016666-8
852|bKho mượn|j(12): 3000011418-29
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tiengviet/500_tunhien_toan/570_sinhhoc_khoahocdoisong/gtvisinhvathoc_p1_kieuhuuanh/0page_001thumbimage.jpg
890|a15|b1329|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000016668 Kho đọc Sinh viên 579 K 309 A Sách Tiếng Việt 15 Hạn trả:11-04-2017
2 1000016667 Kho đọc Sinh viên 579 K 309 A Sách Tiếng Việt 14
3 1000016666 Kho đọc Sinh viên 579 K 309 A Sách Tiếng Việt 13
4 3000011424 Kho mượn 579 K 309 A Sách Tiếng Việt 7
5 3000011423 Kho mượn 579 K 309 A Sách Tiếng Việt 6
6 3000011422 Kho mượn 579 K 309 A Sách Tiếng Việt 5
7 3000011421 Kho mượn 579 K 309 A Sách Tiếng Việt 4
8 3000011420 Kho mượn 579 K 309 A Sách Tiếng Việt 3
9 3000011419 Kho mượn 579 K 309 A Sách Tiếng Việt 2
10 3000011418 Kho mượn 579 K 309 A Sách Tiếng Việt 1
  1  2 of 2 
Nhận xét
Rất tốt
avata
retbatler - 06/02/2018