Sách tiếng Việt
658.5 Đ 455 Ph
Quản trị sản xuất và dịch vụ :
DDC 658.5
Tác giả CN Đồng Thị Thanh Phương
Nhan đề Quản trị sản xuất và dịch vụ : Lý thuyết & bài tập / Đồng Thị Thanh Phương
Lần xuất bản Tái bản lần thứ năm
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thống kê, 2007
Mô tả vật lý 468 tr. ; 21 cm
Phụ chú Tái bản lần thứ năm
Thuật ngữ chủ đề sản xuất - Quản trị
Thuật ngữ chủ đề Quản trị sản xuất
Môn học Quản trị sản xuất
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000016550-2
Địa chỉ Kho mượn(12): 3000011106-17
000 00000nam a2200000 4500
00120482
00211
00428D398E2-C603-45A6-A639-FDCA2D3029F7
005201105120904
008130110s2007 vm| vie
0091 0
039|a20130121100136|boanhntk|c20071031|dvanpth|y20071025|zthanhntk
082 |a658.5|bĐ 455 Ph
100 |aĐồng Thị Thanh Phương
245 |aQuản trị sản xuất và dịch vụ : |bLý thuyết & bài tập / |cĐồng Thị Thanh Phương
250 |aTái bản lần thứ năm
260 |aHà Nội : |bThống kê, |c2007
300 |a468 tr. ; |c21 cm
500 |aTái bản lần thứ năm
650 |asản xuất - Quản trị
650 |aQuản trị sản xuất
690 |aQuản trị sản xuất
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000016550-2
852|bKho mượn|j(12): 3000011106-17
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/quan tri san xuat..._dong thi thanh phuongsmallthumb.jpg
890|a15|b854|c1|d196
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000016550 Kho đọc Sinh viên 658.5 Đ 455 Ph Sách Tiếng Việt 13
2 1000016551 Kho đọc Sinh viên 658.5 Đ 455 Ph Sách Tiếng Việt 14
3 1000016552 Kho đọc Sinh viên 658.5 Đ 455 Ph Sách Tiếng Việt 15
4 3000011106 Kho mượn 658.5 Đ 455 Ph Sách Tiếng Việt 1 Chờ thanh lý
5 3000011107 Kho mượn 658.5 Đ 455 Ph Sách Tiếng Việt 2
6 3000011108 Kho mượn 658.5 Đ 455 Ph Sách Tiếng Việt 3
7 3000011109 Kho mượn 658.5 Đ 455 Ph Sách Tiếng Việt 4
8 3000011110 Kho mượn 658.5 Đ 455 Ph Sách Tiếng Việt 5
9 3000011111 Kho mượn 658.5 Đ 455 Ph Sách Tiếng Việt 6
10 3000011112 Kho mượn 658.5 Đ 455 Ph Sách Tiếng Việt 7 Mất CLD
  1  2 of 2 
Nhận xét