Sách tiếng Việt
621.56 Đ 312 Th
Hệ thống máy và thiết bị lạnh /
DDC 621.56
Tác giả CN Đinh Văn Thuận
Nhan đề Hệ thống máy và thiết bị lạnh / Đinh Văn Thuận, Võ Chí Chính
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nông nghiệp, 2007
Mô tả vật lý 494 tr. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Thiết bị lạnh
Thuật ngữ chủ đề Máy lạnh
Môn học Kỹ thuật làm lạnh và điều hòa không khí
Môn học Thực tập nghề nhiệt - điện lạnh
Môn học Xây dựng trạm lạnh
Tác giả(bs) CN Võ Chí Chính
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000016442-4
Địa chỉ Kho mượn(8): 3000010616-22, 3000017428
000 00000nam a2200000 4500
00120318
00211
004E6EAD48D-D101-4C78-8CC2-A128DE0F8B57
005201703091618
008130110s2007 vm| vie
0091 0
039|a20170309161828|boanhntk|c20170309152945|doanhntk|y20070925|zoanhntk
082 |a621.56|bĐ 312 Th
100 |aĐinh Văn Thuận
245 |aHệ thống máy và thiết bị lạnh / |cĐinh Văn Thuận, Võ Chí Chính
260 |aHà Nội : |bNông nghiệp, |c2007
300 |a494 tr. ; |c24 cm
650 |aThiết bị lạnh
650 |aMáy lạnh
690 |aKỹ thuật làm lạnh và điều hòa không khí
690|aThực tập nghề nhiệt - điện lạnh
690|aXây dựng trạm lạnh
700 |aVõ Chí Chính
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000016442-4
852|bKho mượn|j(8): 3000010616-22, 3000017428
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata2/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/he thong may va thiet bi lanh_dinh van thuan/00.he thong may va thiet bi lanh_dinh van thuan_001thumbimage.jpg
890|a11|b837|c1|d77
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000016442 Kho đọc Sinh viên 621.56 Đ 312 Th Sách Tiếng Việt 1
2 1000016443 Kho đọc Sinh viên 621.56 Đ 312 Th Sách Tiếng Việt 2
3 1000016444 Kho đọc Sinh viên 621.56 Đ 312 Th Sách Tiếng Việt 3
4 3000010616 Kho mượn 621.56 Đ 312 Th Sách Tiếng Việt 4
5 3000010617 Kho mượn 621.56 Đ 312 Th Sách Tiếng Việt 5
6 3000010618 Kho mượn 621.56 Đ 312 Th Sách Tiếng Việt 6
7 3000010619 Kho mượn 621.56 Đ 312 Th Sách Tiếng Việt 7
8 3000010620 Kho mượn 621.56 Đ 312 Th Sách Tiếng Việt 8
9 3000010621 Kho mượn 621.56 Đ 312 Th Sách Tiếng Việt 9
10 3000010622 Kho mượn 621.56 Đ 312 Th Sách Tiếng Việt 10
  1  2 of 2