Sách tiếng Việt
621.56 Đ 312 Th
Hệ thống máy và thiết bị lạnh /
DDC 621.56
Tác giả CN Đinh Văn Thuận
Nhan đề Hệ thống máy và thiết bị lạnh / Đinh Văn Thuận, Võ Chí Chính
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nông nghiệp, 2007
Mô tả vật lý 494 tr. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Thiết bị lạnh
Thuật ngữ chủ đề Máy lạnh
Môn học Kỹ thuật làm lạnh và điều hòa không khí
Môn học Thực tập chuyên ngành nhiệt - điện lạnh
Môn học Xây dựng trạm lạnh
Tác giả(bs) CN Võ Chí Chính
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000016442-4
Địa chỉ Kho mượn(8): 3000010616-22, 3000017428
000 00000nam a2200000 4500
00120318
00211
004E6EAD48D-D101-4C78-8CC2-A128DE0F8B57
005201709150833
008130110s2007 vm| vie
0091 0
039|a20170915083314|bnguyenloi|c20170309161828|doanhntk|y20070925|zoanhntk
082 |a621.56|bĐ 312 Th
100 |aĐinh Văn Thuận
245 |aHệ thống máy và thiết bị lạnh / |cĐinh Văn Thuận, Võ Chí Chính
260 |aHà Nội : |bNông nghiệp, |c2007
300 |a494 tr. ; |c24 cm
650 |aThiết bị lạnh
650 |aMáy lạnh
690 |aKỹ thuật làm lạnh và điều hòa không khí
690|aThực tập chuyên ngành nhiệt - điện lạnh
690|aXây dựng trạm lạnh
700 |aVõ Chí Chính
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000016442-4
852|bKho mượn|j(8): 3000010616-22, 3000017428
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata2/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/he thong may va thiet bi lanh_dinh van thuan/00.he thong may va thiet bi lanh_dinh van thuan_001thumbimage.jpg
890|a11|b837|c1|d77
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000016442 Kho đọc Sinh viên 621.56 Đ 312 Th Sách Tiếng Việt 1
2 1000016443 Kho đọc Sinh viên 621.56 Đ 312 Th Sách Tiếng Việt 2
3 1000016444 Kho đọc Sinh viên 621.56 Đ 312 Th Sách Tiếng Việt 3
4 3000010616 Kho mượn 621.56 Đ 312 Th Sách Tiếng Việt 4
5 3000010617 Kho mượn 621.56 Đ 312 Th Sách Tiếng Việt 5
6 3000010618 Kho mượn 621.56 Đ 312 Th Sách Tiếng Việt 6
7 3000010619 Kho mượn 621.56 Đ 312 Th Sách Tiếng Việt 7
8 3000010620 Kho mượn 621.56 Đ 312 Th Sách Tiếng Việt 8
9 3000010621 Kho mượn 621.56 Đ 312 Th Sách Tiếng Việt 9
10 3000010622 Kho mượn 621.56 Đ 312 Th Sách Tiếng Việt 10
  1  2 of 2 
Nhận xét