Sách tiếng Việt
639.32 Ng 527 Ch
Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá Chẽm /
DDC 639.32
Tác giả CN Nguyễn Chung
Nhan đề Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá Chẽm / Nguyễn Chung
Nhan đề khác Lates calcarifer (Bloch)
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nông nghiệp, 2007
Mô tả vật lý 101 tr. ; 19 cm
Thuật ngữ chủ đề Cá Chẽm - Kỹ thuật sản xuất giống
Thuật ngữ chủ đề Cá Chẽm - Kỹ thuật nuôi
Từ khóa tự do Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá biển (Mã môn học: 52025)
Từ khóa tự do Kỹ thuật Nuôi trồng thuỷ sản (Mã môn học 52024)
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000016361-3
Địa chỉ Kho mượn(3): 3000010403-5
000 00000nam a2200000 4500
00120274
00211
0042FE1E63C-AE4C-465C-A242-2B1A79FE4B42
005201511261111
008130110s2007 vm| vie
0091 0
039|a20151126111153|bngavt|c20150922084045|dngavt|y20070828|zoanhntk
082 |a639.32|bNg 527 Ch
100 |aNguyễn Chung
245 |aKỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá Chẽm / |cNguyễn Chung
246 |aLates calcarifer (Bloch)
260 |aHà Nội : |bNông nghiệp, |c2007
300 |a101 tr. ; |c19 cm
650 |aCá Chẽm - Kỹ thuật sản xuất giống
650 |aCá Chẽm - Kỹ thuật nuôi
653 |aKỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá biển (Mã môn học: 52025)
653 |aKỹ thuật Nuôi trồng thuỷ sản (Mã môn học 52024)
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000016361-3
852|bKho mượn|j(3): 3000010403-5
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata4/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/630_nongnghiep_congnghelienhe/ktsxgiongvanuoicachem_nguyenchung/0page_01thumbimage.jpg
890|a6|b114|c1|d17
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000010405 Kho mượn 639.32 Ng 527 Ch Sách Tiếng Việt 6
2 3000010404 Kho mượn 639.32 Ng 527 Ch Sách Tiếng Việt 5
3 1000016363 Kho đọc Sinh viên 639.32 Ng 527 Ch Sách Tiếng Việt 3
4 1000016362 Kho đọc Sinh viên 639.32 Ng 527 Ch Sách Tiếng Việt 2
5 1000016361 Kho đọc Sinh viên 639.32 Ng 527 Ch Sách Tiếng Việt 1
6 3000010403 Kho mượn 639.32 Ng 527 Ch Sách Tiếng Việt 4
  1 of 1 
Nhận xét